Jaudinančios gelbėjimo istorijos mirties akivaizdoje
905 Lie­tu­vos pi­lie­čiai yra pri­pa­žin­ti Pa­sau­lio tau­tų tei­suo­liais, An­tro­jo pa­sau­li­nio ka­ro me­tais gel­bė­ju­siais žy­dus. Eu­ro­po­je to­kių as­me­nų – per 30 000. Sau­sio 24-ą, mi­nint ar­tė­jan­čią Tarp­tau­ti­nę Ho­lo­kaus­to au­kų at­mi­ni­mo die­ną, Vals­ty­bi­nis Vil­niaus Gao­no žy­dų mu­zie­jus pri­sta­to dvi šiai te­mai skir­tas par­odas: „Iš­gel­bė­jęs vie­ną gy­vy­bę, iš­gel­bė­ja vi­są pa­sau­lį“ bei „Tarp gy­ve­ni­mo ir mir­ties: gel­bė­ji­mo is­to­ri­jos Ho­lo­kaus­to aki­vaiz­do­je“.

Jaudinantys Lietuvos žydų gelbėtojų ir išgelbėtųjų likimai sugulė į kilnojamąją parodą „Išgelbėjęs vieną gyvybę, išgelbėja visą pasaulį“. Parodos atidarymo renginys vyks sausio 24 d. 15.30 val. Valstybinio Vilniaus Gaono žydų muziejaus Tolerancijos centre (Naugarduko g. 10/2, Vilnius). Dvi savaites parodą bus galima apžiūrėti muziejuje, o tuomet ji leisis į kelionę po Lietuvą – ją eksponuoti kviečiami kiti Lietuvos muziejai, kultūros centrai ir įstaigos, rašoma muziejaus pranešime sapudai.

Parodos kuratorė, Žydų gelbėtojų atminimo įamžinimo skyriaus vedėja Danutė Selčinskaja įsitikinusi – Holokausto atmintis privalo išlikti gyva.

„Būtina neužmiršti tūkstančių nužudytų mūsų bendrapiliečių žydų, nors daugelio jų nežinome net vardų. Taip pat būtina neužmiršti tų žmonių, kurie Holokausto metais neliko pasyviais stebėtojais ir, priėmę galbūt patį svarbiausią sprendimą savo gyvenime, brutalių žudynių laikotarpiu rizikuodami gyvybe gelbėjo artimą“, – tvirtina D. Selčinskaja.

Pasak jos, paroda supažindins su daugiau nei šimtu jaudinančių istorijų iš visos Lietuvos.

„Parodai „Išgelbėjęs vieną gyvybę, išgelbėja visą pasaulį“ atrinkta per šimtą žydų gelbėtojų, gyvenusių įvairiuose Lietuvos miestuose, miesteliuose ir kaimuose. Trumpi, informatyvūs jų atliktų žygdarbių aprašymai yra iliustruoti išraiškingomis gelbėtojų ir išgelbėtų žmonių fotografijomis, laiškų faksimilėmis, dokumentų kopijomis. Džiaugiuosi, kad išleistas ir puikus šios parodos katalogas“, – teigia jau penkiolika metų su žydų gelbėjimo istorijomis dirbanti muziejininkė.

Sausio 24 d. 17.30 val. muziejaus Tolerancijos centre bus pristatyta dar viena paroda, skirta ne tik Lietuvos, bet ir kitų Europos šalių žydų gelbėtojams ir išgelbėtiesiems. Paroda „Tarp gyvenimo ir mirties: gelbėjimo istorijos Holokausto akivaizdoje“ – bendra Europos atminimo ir solidarumo tinklo, Lenkijos žydų istorijos muziejaus „POLIN“ ir Nebylių herojų memorialinio centro Berlyne iniciatyva, įgyvendinta bendradarbiaujant su Valstybiniu Vilniaus Gaono žydų muziejumi ir kitais partneriais. Ši keliaujanti paroda, jau aplankiusi Briuselį, Amsterdamą ir Bratislavą, pristato gelbėjimo istorijas iš dešimties Europos šalių, jas pateikdama platesniame istoriniame kontekste. Vilniuje parodą bus galima apžiūrėti iki kovo 17 d.

Artėjant Tarptautinei Holokausto aukų atminimo dienai, Valstybinio Vilniaus Gaono žydų muziejaus lankytojai galės ne tik apžiūrėti naujas parodas, bet ir sudalyvauti nemokamame edukaciniame užsiėmime „Išsigelbėjęs Lietuvos žydų vaikas pasakoja apie Šoa“, kuris vyks sausio 25 d. 14 val. muziejaus Tolerancijos centre. Reikalinga registracija el. paštu muziejausedukacija@gmail.com arba tel. 8 663 53322.

Valstybinio Vilniaus Gaono žydų muziejaus misija – drauge atrasti autentišką Lietuvos žydų pasaulį, saugoti paveldą, mokytis iš istorijos ir kurti bendrą ateitį. Muziejus tiria ir visuomenei pristato žydų gelbėtojų ir išgelbėtųjų istorijas, teikia siūlymus LR Prezidentūrai dėl gelbėtojų apdovanojimo Žūvančiųjų gelbėjimo kryžiumi.