Japonijos mitus pasakos dainomis ir šešėliais
Va­sa­rio 22 die­ną, penk­ta­die­nį, Vil­niaus Šv. Ko­try­nos baž­ny­čio­je skam­bės Ja­po­ni­jos mi­tai, le­gen­dos ir pa­sa­kė­čios. Iš Te­kan­čios sau­lės ša­lies at­vyks­tan­ti vo­ka­lis­tė Eko­tu­mi at­skleis se­no­vės Ja­po­ni­jos pa­slap­tis, o ran­kų še­šė­lių tea­tras „Bud­ru­ga­na Lie­tu­va“ at­gai­vins Ja­po­ni­jos he­ro­jus ir mi­to­lo­gi­nius pa­da­rus.

Atlikėja, novelistė ir vokalistė Ekotumi yra pasaulyje žinoma Japonijos mitologijos puoselėtoja. Lietuviams Ekotumi jau pažįstama – 2017 metais dainininkė svečiavosi festivalyje „nowJapan“ ir klausytojus kerėjo Japonijos folko muzikos garsais bei rafinuotu artistišku pasirodymu.

Unikalios Ekotumi melodijos ir eilėraščiai, ypač susiję su mitologija, ir jos teatro spektakliai pavergė Japoniją ir pasaulį.

Ekotumi unikalios melodijos ir eilėraščiai, ypač susiję su mitologija, ir jos teatro spektakliai pavergė Japoniją ir pasaulį: tarptautiniai pasirodymai sulaukė susidomėjimo Niujorke, Paryžiuje, Londone, Dubajuje. 2018 metais Ekotumi išleido filmą apie japonų mitologiją, kuris buvo apdovanotas „Women's Cinemakers“ filmų bienalėje Berlyne, taip dar plačiau atskleisdama Japonijos istoriją.

Knyga, pakeitusi gyvenimą

Japonų menininkė įkvėpimo semiasi iš seniausios japonų knygos „Kodžiki“. Tai dar VIII amžiuje imperatorės Gemei įsakymu sudaryta knyga iš mitų, ankstyvųjų legendų, dainų, dievybių aprašų, senųjų tradicijų. „Kodžiki“ tapo kertiniu momentu Ekotumi karjeroje: „Mažai kas žino, tačiau Japonijos mitologija tiek pat turtinga, kaip graikų ar skandinavų mitologijos, kurias dievinau. Knyga ir istorijų turtingumas pavergė mane, tad nepaprastai džiaugiuosi atskleisdama šiuos turtus pasauliui.“

Unikalus rankų šešėlių teatras

Kartu su Ekotumi Japonijos mitologijos garsus rankomis išrašys šešėlių teatro trupė „Budrugana Lietuva“. Teatralai įmantrios vaidybos rankomis technikos mokėsi Gruzijoje ir stebins žiūrovą muzikos bei judesio vienove. Aktorių trupė, surinkta rašytojo, režisieriaus Vytauto V. Landsbergio Klaipėdos universitete, rankų šešėlių teatro meno dvejus metus mokėsi Gruzijoje. Rankų šešėlių teatras ypatingas savo atlikimo technika: naudojamos tik rankos, kuriomis kuriami personažai ir pasakojamos istorijos. Tai yra unikali teatro technika, kuri gyvuoja tik Gruzijos, vieninteliame pasaulyje, rankų šešėlių teatre „Budrugana Gagra“ o nuo 2017 metų gegužės 27 dienos ir Lietuvoje įkurtame profesionaliame teatre „Budrugana Lietuva“.

Ekotumi Lietuvoje yra viešėjusi 2017 metais. / Organizatorių nuotrauka

Istorijos negalime apčiuopti

„Istorija – tartum šešėlis: ją matome ir suprantame, ji visada lydi mus, tačiau negalime jos apčiuopti. Todėl pakviečiau vienintelį Baltijos šalyse rankų šešėlių teatrą „Budrugana Lietuva“ į bendrą pasirodymą. Džiaugiuosi, jog mano koncertas vyks Vilniui istoriškai svarbioje erdvėje – Šv. Kotrynos bažnyčioje, kurios skliautai saugo jūsų šalies istorijos šimtmečius“, – organizatoriams prisipažino Ekotumi.