Į Vyriausybės kultūros ir meno premijas pretenduoja per 40 kūrėjų
Į Vy­riau­sy­bės kul­tū­ros ir me­no pre­mi­jas pre­ten­duo­ja per 40 mu­zi­kos, tea­tro, dai­lės, li­te­ra­tū­ros, ki­tų kul­tū­ros ir me­no sri­čių at­sto­vų.

Premijų laureatus iš pasiūlytų kūrėjų atrinks Vyriausybės kultūros ir meno premijų komisija, vadovaujama publicisto Liutauro Degėsio.

Kaip informavo Kultūros ministerija, laureatai iki kitų metų sausio pabaigos bus pristatyti Vyriausybei, ji ir skirs premijas.

Vyriausybės kultūros ir meno premijos skiriamos nuo 1997 metų.

Kasmet skiriama ne daugiau kaip 12 Vyriausybės kultūros ir meno premijų. Premijos skiriamos Lietuvos, taip pat pasaulio lietuvių kultūros ir meno kūrėjams ir veikėjams už svarų indėlį į kultūrą ir meną bei ypatingus šios srities nuopelnus.

Jos gali būti skiriamos pavieniams pretendentams arba pretendentų kolektyvui.