Į kokius muziejus galima bus patekti nemokamai
Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jai pa­val­dūs mu­zie­jai lan­ky­to­jus nuo ki­tų me­tų kar­tą per mė­ne­sį pri­ims ne­mo­ka­mai.

Ministerija informavo, kad ministrė Liana Ruokytė-Jonsson įsakymu patvirtino tai numatantį nemokamo muziejų lankymo modelį ir jo įgyvendinimo koncepciją – pagal ją, gyventojai nuolatinėse muziejų ekspozicijose nuo 2019-ųjų galės lankytis paskutinįjį mėnesio sekmadienį.

L. Ruokytė-Jonsson priminė, kad šiemet muziejai nemokamai atverti tik moksleiviams.

„Nutarėme neišskirti jokios visuomenės grupės ir manome, kad toks sprendimas bus ypač parankus šeimoms, kai jos nariai kiekvieno mėnesio paskutinį sekmadienį visi kartu galės praleisti nemokamai apsilankydami pasirinktame muziejuje“, – sako kultūros ministrė.

Dvylika sekmadienių 2019-aisiais lankytojus nemokamai priims Kultūros ministerijai pavaldūs nacionaliniai ir respublikiniai muziejai. Šiuo metu sekmadieniais neveikiantys muziejai nuo 2019 metų bus įpareigoti kiekvieną paskutinį mėnesio sekmadienį taip pat nemokamai atverti duris lankytojams.

Kultūros ministrė rekomenduoja šį modelį taikyti ir kitoms ministerijoms pavaldiems bei savivaldybių muziejuose.

Nemokamo muziejų lankymo modelis bus finansuojamas biudžeto lėšomis, kompensuojant muziejams negautas pajamas.