Gidono Kremerio ir Mirgos Gražinytės muzikinė dovana
Pra­ėju­sią sa­vai­tę Lie­tu­vos mu­zi­kos ir tea­tro aka­de­mi­jo­je (LMTA) įvy­ko ne­pap­ras­tas va­ka­ras. Kon­cer­tą su­ren­gė LMTA gar­bės dak­ta­ras Gi­do­nas Kre­me­ris, jo va­do­vau­ja­mas Bal­ti­jos ša­lių ka­me­ri­nis or­kes­tras „Kre­me­ra­ta Bal­ti­ca“ bei Na­cio­na­li­nę kul­tū­ros ir me­no pre­mi­ją ką tik pel­niu­si di­ri­gen­tė Mir­ga Gra­ži­ny­tė-Ty­la.

Šis koncertas – garbių atlikėjų dovana LMTA 85-mečio proga. Pasiklausyti koncerto buvo kviečiami ir Nacionalinės Mikalojaus Konstantino Čiurlionio mokyklos mokiniai bei pedagogai.

Programoje skambėjo Ramintos Šerkšnytės ir Mieczyslawo Weinbergo kūriniai. Tai kompozitoriai, kurių muzika užima išskirtinę vietą tiek G. Kremerio ir orkestro „Kremerata Baltica“, tiek M. Gražinytės repertuare.

Vakarą pradėjo G. Kremeris, atlikęs jo paties smuikui aranžuotus M. Weinbergo 12 preliudų violončelei solo. M. Weinbergas – XX amžiaus lenkų kilmės rusų kompozitorius, garsėjęs kaip kino muzikos autorius (jis parašė muziką tokiems sovietiniams filmams kaip „Skrenda gervės“, animacinis filmukas „Mikė Pūkuotukas“ ir t. t.). Tačiau G. Kremeris prieš keletą metų „atrado“ visą pluoštą vertingos koncertinės M. Weinbergo muzikos, kurią šiuo metu atlieka savo solo bei orkestro „Kremerata Baltica“ programose. Koncerto antroje dalyje diriguojant Mirgai Gražinytei „Kremerata Baltica“ nepaprastai įtaigiai pagriežė M. Weinbergo Antrąją simfoniją.

Diriguojant M. Gražinytei buvo atlikti du orkestrui „Kremerata Baltica“ dedikuoti R. Šerkšnytės opusai – „De profundis“ ir „Vasarvidžio giesmė“.

Nuo kūrinio „De profundis“ (1998) prasidėjo G. Kremerio pažintis su R. Šerkšnytės kūryba. 2010 metais „Kremerata Baltica“ su leidybine firma „Nonesuch“ išleido kompaktinę plokštelę „De profundis“, kurioje skamba šis R. Šerkšnytės opusas. M. Gražinytė 2016 metais tarsi perėmė estafetę, diriguodama R. Šerkšnytės „De profundis“ Liucernos vasaros festivalyje su Europos kameriniu orkestru. Vėliau dirigentė atliko šį kūrinį ir su kitais orkestrais.

Su savo vadovaujamu Birmingamo miesto simfoniniu orkestru ir kitais kolektyvais M. Gražinytė ypač dažnai dirigavo dar vieną R. Šerkšnytės orkestrinį opusą „Ugnys“, o LMTA Didžiojoje salėje publika išgirdo dirigentės išpuoselėtą R. Šerkšnytės kūrinio „Vasarvidžio giesmė“ (2009) interpretaciją.

Mirga Gražinytė ir Gidonas Kremeris - Lietuvos muzikos ir teatro akademijos svečiai.