Gegužę estai Vilniuje rodys tris nacionalinės operos spektaklius
Sve­čiai iš Ta­li­no pra­džiu­gins Ri­char­do Wag­ne­rio ope­ra „Tan­hoi­ze­ris“, žy­miau­siu es­tų na­cio­na­li­niu ba­le­tu „Gob­li­nas“ ir šiuo­lai­ki­nio šo­kio pa­sta­ty­mu „Geis­mų tram­va­jus“. Es­ti­jos na­cio­na­li­nės ope­ros spek­tak­liai ge­gu­žės 15–17 die­no­mis bus ro­do­mi Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre (LNOBT).

Minėdami Baltijos šalių nepriklausomybės atkūrimo 100-mečio sukaktis, Estijos, Latvijos ir Lietuvos nacionaliniai operos ir baleto teatrai sutarė apsikeisti gastrolių spektakliais. Kiekvienas jų kaimynams parodys po vieną operos, baleto pastatymą ir vieną nacionalinį veikalą iš savo repertuaro.

LNOBT birželio 7–9 dienomis Taline rodys Giuseppe's Verdi operą „Don Karlas“, Giedriaus Kuprevičiaus baletą „Čiurlionis“ bei Sergejaus Prokofjevo baletą „Romeo ir Džuljeta“, o spalio 3–5 dienomis Rygoje – „Don Karlą“, „Čiurlionį“ ir choreografo Mauro Bigonzetti baletą „Piaf“.

Naujausia premjera

Vilniuje pirmieji viešės estai, kurie gegužės 15–17 dienomis LNOBT parodys tris savo repertuaro spektaklius: R. Wagnerio operą „Tanhoizeris“, Eduardo Tubino baletą „Goblinas“ ir kompozitoriaus Peterio Salemo baletą „Geismų tramvajus“. Šis – naujausias iš atvežamų spektaklių, jo premjera Taline vyko pernai lapkritį. Pagal garsiąją dramaturgo Tennessee Williamso pjesę jį kartu kūrė dramos bei kino režisierė Nancy Meckler (JAV / JK) ir choreografė Annabelle Lopez Ochoa (Belgija / Olandija). Jos abi parašė ir baleto libretą, jam muziką pateikė britų kompozitorius P. Salemas. Ir nors pasaulinė šios komandos „Geismų tramvajaus“ premjera 2012 metais įvyko Škotijos baleto trupėje, prie jos ištakų prisidėjo ir Estija: mat pagrindinis Blanšos Diubua vaidmuo iš pradžių buvo „matuojamas“ tuometinei Škotijos baleto trupės primabalerinai estei Eve Mutso. Vilniuje šį vaidmenį greičiausiai šoks iš Baltarusijos kilusi Estijos teatro primabalerina Alena Shkatula.

Pirmasis nacionalinis baletas

„Goblinas“ laikomas pirmuoju estų nacionaliniu baletu, kuriam buvo sukurta originali muzika. Šio baleto pirmoji premjera 1943 metais buvo parodyta Tartu „Vanemuine“ teatre. Netrukus po to baleto muzikos autorius ir premjeros dirigentas E. Tubinas (1905–1982) kartu su šeima emigravo į Švediją, taip išvengdamas sovietų valdžios. Baleto muzikoje atpažįstamos estų liaudies melodijos, o libretui buvo pasirinkta pasaka apie mitologinį personažą Gobliną, kuris goduoliams padeda krautis turtus. Naujausiame 2015 metų pastatyme, kurį sukūrė estų choreografė Marina Kesler, Goblinas yra ne tiek personažas, kiek šiuolaikinių žmonių smegenyse skambantis vidinis balsas, trukdantis pasitenkinti sukauptomis gėrybėmis.

Operos raktas

Vienintelė estų atvežama opera – ryškiausia 2013 metų Estijos premjera pripažintas R. Wagnerio „Tanhoizeris“. Šis pastatymas pasižymi masyviomis ir estetiškomis britės Leslie Travers kurtomis dekoracijomis. Jos tautiečio režisieriaus Davido Slaterio pasirinktas operos raktas – tai, kad aistringosios Veneros ir dorovingosios Elžbietos partijos patikėtos tam pačiam sopranui (Vilniuje turėtume girdėti solistę Heli Veskus). Pagrindinę Tanhoizerio partiją atliks žymus estų tenoras Mati Turi, o Volframo fon Ešenbacho – baritonas Rauno Elpas.

Tai bus antrosios Estijos nacionalinės operos gastrolės Vilniuje. Pirmosios surengtos 2011 metų rugsėjį, kai estai lietuviams parodė net penkis spektaklius.

Tai bus antrosios Estijos nacionalinės operos gastrolės Vilniuje. Pirmosios surengtos 2011 metų rugsėjį, kai estai lietuviams parodė net penkis spektaklius: Giacomo Puccini operas „Toska“ ir „Bohema“, Sergejaus Prokofjevo operą „Meilė trims apelsinams“, baletą „Manon“ pagal Jules'io Massenet muziką ir choreografo Davido Nixono darbą „Trys muškietininkai“.