Fotomenininko Romualdo Augūno stichija – atokūs kraštai
Lie­tu­vos fo­to­me­ni­nin­kų są­jun­gos Pros­pek­to fo­tog­ra­fi­jos ga­le­ri­jo­je Vil­niu­je vei­kia Ro­mual­do Au­gū­no (g. 1938) fo­tog­ra­fi­jų par­oda. Ju­bi­lie­jų šie­met mi­nin­tis au­to­rius su ku­ra­to­riu­mi Gin­ta­ru Če­so­niu nu­spren­dė pa­le­pin­ti žiū­ro­vus da­bar itin po­pu­lia­rių ke­lio­nių į eg­zo­ti­nes ša­lis vaiz­dais. Tik juo­se di­des­nė eg­zo­ti­ka ne pa­čios vie­tos, o įam­žin­tas lai­kas.

Ieškant R. Augūno savitumo, autorinio braižo, „arkliuko“, nori nenori, akys krypsta į kalnus ir kelionių dokumentiką. „Į fotografiją mane atvedė kalnai. Potraukį jai jutau seniai, bet kalnų grožis labiausia prašėsi fotoaparato. Kai būdavau Lietuvoje, svajodavau apie kalnus. O pakilęs į juos – sugrįždavau į Lietuvą, sapnuodavau ją“, – „Lietuvos žinioms“ yra teigęs R. Augūnas.

„Kai būdavau Lietuvoje, svajodavau apie kalnus. O pakilęs į juos – sugrįždavau į Lietuvą, sapnuodavau ją.“

„Kalnų neįmanoma nesapnuoti“, – ankstesnius savo žodžius ir dabar patvirtino jubiliatas. Dar visai neseniai jis važiuodavęs slidinėti į Italijos Alpes. Tačiau kai keli nusileidimai vos nesibaigė nelaime, kiek atlyžo, ėmėsi atsargos – pakaks to kalnų grožio ir nuotraukose.

Niekas neaplenks

R. Augūnas priklauso kartai, sukūrusiai vadinamąją Lietuvos fotografijos mokyklą. Jos atstovus vienijo humanistinė pasaulėžiūra. Todėl, kad ir kokie geografiniai toliai ar kultūros skirtybės, pasak fotografijos tyrinėtojo Tomo Pabedinsko, Romualdas visų pirma ieškojo žmoniškųjų vertybių išraiškos.

R. Augūnas yra fotografavęs ne tik „fotogeniškąjį Tian Šanį“, bet ir Lietuvą: giminaičius, jų šventes ir kasdienybę, praeivius. Aparato akimi dairėsi po skerstuvių kiemą, rinko medžioklės akimirkas, sukinėjosi po „jomarkus“, stebėjo žirgų lenktynes, talkas, masines eitynes ir demonstracijas. Nuo 1960 metų iki dabar.

Vis dėlto Prospekto galerijoje nuspręsta rodyti R. Augūno kelioninę dokumentiką. Kitados, kai išvyka po išvykos ją kaupė, tokie kraštai kaip pietinės Sovietų Sąjungos respublikos, Marokas, Kuba, Egiptas, Kongas, Sirija ar Indija buvo visiška egzotika.

Dabar, kai kas antras tapo fotografuojančiu kelionių maniaku, nustebinti sunku – portalai ir žurnalai tik ir knibžda atokiausių šalių vaizdų. Vis dėlto fotomenininkas lieka neaplenkiamas, nes niekam nepavyks pakartoti R. Augūno peizažuose įamžinti egzotiško laiko.

„Esu sukūręs fotografijos ciklų ir iš Europos šalių. Tačiau tas nuotraukas vertinu gerokai menkiau. Vis dėlto mano stichija – atokūs kraštai“, – teigė autorius.

R. Augūno kūryba buvo publikuota albumuose „Tas didelis mažas pasaulis“ ir „Žmonės kalnuose“. Per 50 metų reportažiniu būdu įamžintos lietuviškos kasdienybės vaizdai užpildė 2011 metais pasirodžiusią knygą „Sapnuoju Lietuvą“.

Kėlė siaubą čiabuviams

R. Augūnas augo septynių vaikų šeimoje. Svajojo tapti jūreiviu, tačiau baigė Kauno politechnikos institutą. Fotografija jį žavėjo nuo mažumės. Pavydėjo vyresniems moksleiviams, turintiems „fedus“ – sovietines vokiškų „leikų“ kopijas.

1958-aisiais lietuvių, latvių ir estų alpinistų komandos išsirengė į Kaukazą. R. Augūnas su bičiuliais pasiekė Elbruso viršūnę. Per šią kelionę pasiskolinta „Smena“ sukūrė pirmąsias savo fotografijas.

Tais laikais itin prabangų „Zenitą“ įsigijo tik 1962 metais. Pirmąją autorinę parodą „Po Egipto saule“ R. Augūnas surengė 1969 metais Vilniuje, Profsąjungų kultūros rūmuose. Į Egiptą išvyko 1968 metais drauge su orientacininkų komanda.

Už parodą fotomenininkui 1971 metais buvo pasiūlyta mėnesio kelionė į Maroką, Kubą ir Paryžių. 1976 metais R. Augūnas buvo pakviestas keliauti į Indiją. Parodą „Indijos motyvai“ surengė Dailės fondo parodų salone (dabar – Pamėnkalnio galerija).

1978 metais, pavaduodamas kolegą, R. Augūnas iškeliavo į Kongą. Drauge su juo vyko ansamblio „Oktava „ nariai šviesaus atminimo Janina Miščiukaitė, Mindaugas Tamošiūnas, Rimantas Brazaitis. Į keliauninkų būrį buvo paimtas ir iliuzionistas, kėlęs siaubą čiabuviams. Fotografijų paroda „Draugystės akimirkos Konge“ buvo surengta Maskvoje.

1980 metais iš Nachodkos uosto šalia Vladivostoko fotomenininkas kruiziniu laivu leidosi į kelionę po Pietryčių Azijos šalis. Aplankė Japoniją, Malaiziją, Filipinus, Singapūrą, Vietnamą. 1988 metais R. Augūnas pabuvojo Sirijoje, 1999-aisiais – Nepale. Po metų jau dairėsi Meksikoje.