Fotografuoja svetur, rodo Lietuvoje
Spa­lio 30 die­ną, an­tra­die­nį, sos­ti­nės „Pros­pek­to“ fo­tog­ra­fi­jos ga­le­ri­jo­je ati­da­ro­ma ko­lek­ty­vi­nė par­oda „Sve­tur. II“, jo­je eks­po­nuo­ja­mi Si­gi­to Bal­tra­mai­čio, Vy­te­nio Jan­kū­no ir Da­riaus Kuz­mic­ko dar­bai.

Parodų cikle „Svetur“ pristatomi Lietuvos menininkai, kuriantys ne Lietuvoje. Pirmojoje ciklo parodoje savo kūrinius pateikė jaunesnės kartos autoriai, o antrojoje susitiksime su kiek vyresniais menininkais, išvykusiais iš Lietuvos dešimtajame XX amžiaus dešimtmetyje ir jau tuomet gimtojoje šalyje pradėjusiais savo kūrybinį kelią. Parodoje galime pastebėti autorių kismą perkėlus savo veiklą už Lietuvos ribų, naujų išraiškos priemonių ir motyvų paiešką.

S. Baltramaitį tikriausiai daugelis fotografijos gerbėjų prisimena iš jo ciklo „Vilniaus senamiestis“, kuriame autorius savo objektyvą nukreipdavo į „nereikšmingus“ kasdienybės įvykius. Naujausiame cikle autorius dėmesį sutelkia į rutininį kasdienybės veiksmą – žingsniavimą, bet neatskleidžia nei kelionės tikslo, nei priežasties. O štai V. Jankūnas nurodo savo kelionių trajektoriją – kasdieniu Niujorko metro maršrutu. Kadaise pats autorius dalyvavo „inscenizuotose paveiksluose“, o šiandien pats aptinka tas inscenizacijas. D. Kuzmickas jau du dešimtmečius naudoja pinhole techniką ir stebi vieną iš pažiūros statišką ir monumentalų scenovaizdį.

Paroda „Svetur. II“ siūlo ne tik susitikti su prieš du dešimtmečius iš Lietuvos išvykusiais menininkais, bet ir vėl kiek kitaip pasinerti į pastarųjų kūrybines erdves.