Fotografijos paroda „Nematomi žmonės“ – itin matomoje Vilniaus vietoje
Ne­tra­di­ci­nė­je at­vi­ro­je erd­vė­je sos­ti­nė­je ant Vil­nios upės kran­ti­nės ati­da­ro­ma di­de­lio for­ma­to nuo­trau­kų par­oda „Ne­ma­to­mi žmo­nės“, ku­rią par­en­gė klu­bas „Fo­to­kab­lys“. No­rin­tie­ji pa­ma­ty­ti tuos va­di­na­muo­sius ne­ma­to­mus žmo­nes, ga­li tai pa­da­ry­ti nuo par­odos ati­da­ry­mo die­nos – rugp­jū­čio 6-osios.

Klubas „Fotokablys“ klausia: ar pamojuojate kiemsargiui, linktelite galvą šaligatvio plytelių klojikui ar gatvių remontininkui, sveikinatės su laiškanešiu, nusišypsote prekybos centro darbuotojui, padėkojate troleibuso vairuotojui, neužtrenkusiam prieš nosį duris?

Klubo fotografai pastebi, kad dažnai į žmones, teikiančius mums kasdienes paslaugas, darančius, kad mums būtų patogiau gyventi, atkreipiame dėmesį rečiau, nei į reklamas ant miesto sienų. Galime praeiti pro šalį nematydami jų, nes jie nėra tie herojai, kurių veidai šmėžuoja žurnalų puslapiuose ar į kuriuos įprasta lygiuotis. Nors būtent jų dėka mūsų gyvenimas yra patogesnis ir lengvesnis.

Todėl sostinės fotografijos entuziastų klubas „Fotokablys“ pristato parodą šia tema, pavadinę ją „Nematomi žmonės“. Nuotraukos eksponuojamos atviroje miesto erdvėje, tai yra tokioje vietoje, kurioje ją gali pamatyti ir vilniečiai, ir Lietuvos sostinės svečiai.

„Nematomi žmonės“ – tai jau septinta klubo „Fotokablys“ paroda ant sostinės Vilnios krantinės. Šia nuotraukų ekspozicija fotografai kviečia prisiminti tuos, kurie rūpinasi mumis ir dirba mums.

Paroda „Nematomi žmonės“ atidaroma rugpjūčio 6 dieną 18 valandą.