Filmų retrospektyva Audriaus Kemežio atminimui
Lie­tu­vos ki­ne­ma­tog­ra­fi­nin­kų są­jun­gos Ki­no klu­be va­sa­rio 7 die­ną pra­si­de­da re­tros­pek­ty­va, skir­ta ope­ra­to­riui Aud­riui Ke­me­žiui at­min­ti. Pen­kis ket­vir­ta­die­nius iš ei­lės žiū­ro­vams bus ro­do­mi A. Ke­me­žio nu­fil­muo­ti fil­mai, juos pri­sta­tys ir pri­si­mi­ni­mais da­ly­sis juo­stų au­to­riai.

Prieš metus, pernai vasario 5 dieną, Lietuvos kinas patyrė didžiulę netektį – mirė kino operatorius A. Kemežys. Vienas talentingiausių, darbščiausių profesionalų, kurio talentas padėjo įgyvendinti kūrybinius sumanymus daugeliui režisierių, jau po mirties apdovanotas Nacionaline premija. Per du kūrybos dešimtmečius operatorius nufilmavo daugiau kaip 50 filmų, prizų kolekcijoje – trys „Sidabrinės gervės“, keli tarptautiniai įvertinimai.

Šį ketvirtadienį, vasario 7 dieną, retrospektyvą pradės režisierės Giedrės Beinoriūtės dokumentinis filmas „Pokalbiai rimtomis temomis“ (2012). Filmą pristatys režisierė G. Beinoriūtė, kuri kartu su A. Kemežiu sukūrė penkis filmus. „Filmuodamas dokumentiką, A. Kemežys labai greitai užmezga kontaktą, randa apie ką pajuokauti, ko paklausti. Kai vaikus filmavome „Pokalbiams rimtomis temomis“, kiekvienam vaikui turėjome po pusę dienos. Audrius sugalvojo, kad kiekvienam turi būti vienoda šviesa. Klausinėjau aš, bet ir jis neiškentęs paklausdavo – gerų klausimų, tokių įtraukiančių, tikslių. Vaikas galvoja, galvoja, Kemežys dirba“, – sakė režisierė.

Retrospektyvoje bus parodytas A. Kemežio nufilmuotas vaidybinis filmas „Senekos diena“ (rež. Kristijonas Vildžiūnas), dokumentiniai filmai „Moteris ir ledynas“ (rež. Audrius Stonys), „Prieš parskrendant į Žemę“ (rež. Arūnas Matelis). Retrospektyva kovo 7 dieną baigsis rež. Giedrės Žickytės dokumentiniu filmu „Meistras ir Tatjana“, už kurį A. Kemežys buvo apdovanotas geriausio operatoriaus prizu – „Sidabrine gerve“.

Kino klubo renginiai nemokami, jie vyksta kiekvieną ketvirtadienį 18 val. Kinematografininkų sąjungoje Vilniuje: (Vasario 16-osios g. 8, durų kodas 25).