Festivalis prasideda. Birštono džiazo mozaika
Šį sa­vait­ga­lį, ko­vo 23–25 die­no­mis, Birš­to­no kul­tū­ros cen­tre mu­zi­ki­niai šau­ki­niai pa­skelbs il­giau­siai Lie­tu­vo­je gy­vuo­jan­čio džia­zo fes­ti­va­lio pra­džią. Ma­žas, jau­kus mies­te­lis pla­čiai ži­no­mas ne tik kaip svei­ka­tos bu­vei­nė, tai ir lais­vos dva­sios žmo­nių, lie­tu­viš­ko džia­zo ger­bė­jų – pi­lig­ri­mų sos­ti­nė.

Į šešis 38-ojo festivalio koncertus ir dvi naktines džiazo sesijas muzikos garbintojų susirenka daugiau, nei Birštone yra gyventojų. Pirmasis festivalis 1980 metais pretendavo į tarptautinį statusą, nes jame dalyvavo „užsienietis“ estų pianistas ir kompozitorius Tino Naisso. Tik atkūrus Lietuvos nepriklausomybę į Birštoną plūstelėjo džiazo atlikėjai iš viso pasaulio. Kaip šia proga neprisiminus Julio Cortazaro frazės: „Džiazas – universali muzika, kuri suartina žmones kur kas labiau ir geriau negu esperanto kalba, autostrados ar oro linijos.“

Per visą festivalio istoriją Birštonas išliko lietuviškiausia džiazo sostine. Sunkiai rasime Lietuvos džiazo muzikantą, kuris nebūtų muzikavęs šioje scenoje. Petro Vyšniausko, Dainiaus Pulausko, Vladimiro Tarasovo, Kęstučio Vaiginio, Liudo Mockūno, Vytauto Labučio, Valerijaus Ramoškos ir kitų, pelniusių festivalio Grand Prix, vardai – tarsi vizitinės kortelės, reprezentuojančios Lietuvą visame pasaulyje.

Nekantraudami laukiame, ką šiemet pažers Vilniaus kolegijos studentai su džiazo magu Lietuvos kultūros ir meno premijos laureatu Vladimiru Čekasinu ir Algirdo Klovos folkgrupe „Vydraga“. Išgirsime Leonido Šinkarenkos kvartetą, Trio Neda / Labutis / Banys, Klaipėdos orkestrą (vadovas Kęstutis Sova), debiutuojančias grupes „Džiazlaif“, „Reinless“, kitas lietuvių muzikantų programas.

Gausu festivalyje bendrų užsienio ir Lietuvos atlikėjų projektų. Su Kauno bigbendu muzikuos vibrofonininkas Victoras Mendoza iš Meksikos. Arkadijaus Gotesmano mušamųjų ritmui paklus muzikantai iš JAV, Latvijos, Italijos. Trečią kartą į Borštoną atvykstantis fenomenalus prancūzų gitaristas Marcas Ducret įsilies į L. Mockūno ir Jimo Blacko (JAV) trio. D. Pulauskas gros su svečiais iš Latvijos ir Estijos. Vokalistės Viktorijos Gečytės kvintete dalyvaus muzikantai iš Prancūzijos ir JAV. K. Vaiginis pasikvietė svečių iš Turkijos ir Suomijos. Bosistas Herbie Kopfas, jau dalyvavęs Birštone 2010 metais, šį kartą atvyksta su kolegomis iš Šveicarijos. Kvartetas iš džiazo tėvynės padės festivalyje tašką. Ar tai ne intriga?

Įsiminė Olego Molokojedovo (praėjusio festivalio Grand Prix laimėtojo) žodžiai: „Vienintelis kartas, kai žmogus, būdamas nelaisvėje, esi laimingas, tai – Birštono džiazo nelaisvė. Kai klausydamas naktinio džemo gali pasakyti, kad rytojus prasideda šiandien. Dalyvavau daugelyje festivalių, tačiau tokios šilumos, tokio džiazo suvienytų žmonių bendrumo neteko niekur patirti.“

Šventinę džiazo sugestijos aurą kuria patys festivalio išugdyti profesionalūs klausytojai. Visa kultūros centro atributika. Nuo pirmųjų festivalių Rimvydo Kepežinsko sukurtų plakatų paroda. Irmos Mickevičiūtės išraiškinga scenografija. Puikios garso, šviesos instaliacijos. Astos Andrikonytės parengtas išsamus programų lankstinukas. Unikalūs Marijaus Petrausko prizai. Muzikinė mugė. Naktinio džiazo laukia prieškarine dvasia alsuojantis kurhauzas. Lyg laiko mašina po festivalio istoriją kviečia pakeliauti bene didžiausia džiazui skirta fotografijų paroda.

Jau 38 metus šį Birštono džiazo laivą per pavasarinį muzikos potvynį sėkmingai vairuoja festivalio vadovo Zigmo Vileikio komanda.