Festivalis atsisveikina su vasara ir Čiurlioniu
Rug­sė­jo 28 die­ną su drus­ki­nin­kie­čiais ir ku­ror­to sve­čiais at­sis­vei­ki­nan­tis Lie­tu­vos mu­zi­kų rė­mi­mo fon­do ir Drus­ki­nin­kų bei Va­rė­nos sa­vi­val­dy­bės reng­tas XVI tarp­tau­ti­nis me­nų fes­ti­va­lis „Drus­ki­nin­kų va­sa­ra su M. K. Čiur­lio­niu“, kvie­čia į bai­gia­muo­sius ren­gi­nius.

Visą vasarą Druskininkuose, Varėnoje, Perlojoje, Merkinėje, Liškiavoje viešėjęs festivalis buvo turtingas plačia ir įvairiapuse programa, meniškais žinomų bei jaunųjų Lietuvos ir užsienio šalių atlikėjų koncertais, kitais renginiais.

Šiųmetinis festivalis pažintį su didžiuoju mūsų menininku atnaujino pristatydamas jo kūrybą – nuo žymiausių simfoninių poemų iki harmonizuotų lietuvių liaudies dainų, preliudų, kitų kūrinių, skambėjusių kiekviename festivalio koncerte ar renginyje.

Festivalio programa nuo birželio 17 iki spalio 1 dienos aprėps net 58 renginius – 13 koncertų, 6 parodas, 3 konkursus, 19 ciklo „Čiurlioniškąją stygą palietus“ ir programos „Musica sacra“, skirtos Popiežiaus Jono Pauliaus II apsilankymo Lietuvoje 25-mečiui ir Popiežiaus Pranciškaus vizitui Lietuvoje, sakralinės muzikos valandų, literatūrinius skaitymus, naujausių leidinių apie M. K. Čiurlionį ir jo amžininkus, Smuiko muzikos šventę, konferenciją, Smuikininkų meistriškumo mokyklą...

Festivalio kultūrinė programa plačiai garsino ir skleidė ne tik M. K. Čiurlionio kompozitoriaus ir dailininko vardą, kitų mūsų šalies žinomų kūrėjų – kompozitorių ir atlikėjų pasiekimus, bet ir Nepriklausomos Lietuvos atkūrimo 100-metį, Simono Daukanto, Vydūno jubiliejinius metus, Justino Marcinkevičiaus dramos „Mindaugas“ 50-metį.

Gražia Druskininkų kultūros dalimi šią vasarą tapo festivalio Pradžios, M. K. Čiurlionio Studijų savaitės atidarymo šventės, sakralinės muzikos koncertai Druskininkų, Senosios Varėnos, Liškiavos, Perlojos, Merkinės bažnyčiose.

Gausiai susirinkusius klausytojus džiugino fortepijoninės muzikos koncertai M. K. Čiurlionio memorialiniame muziejuje, kameriniai koncertai Druskininkų muziejuje ir jo terasoje, visą savaitę trukusi Smuiko muzikos šventė, M. K. Čiurlionio studijų savaitės ir jos metu surengta konferencija „M. K. Čiurlionio kelias“, kiti renginiai. O dar koncertai, muzikinės literatūrinės popietės, kurorto sveikatingumo įstaigose, SPA centruose, M. K. Čiurlionio meno mokykloje, Druskininkų savivaldybės viešojoje bibliotekoje. Prasmingai į festivalio programą įsipynė puikios dailininkų druskininkiečių Adelberto Nedzelskio ir Alfonso Šuliausko darbų parodos, Leono Baranovskio fotografijų paroda „Senieji mielieji Druskininkai“.

Festivalio programa nuo birželio 17 iki spalio 1 dienos aprėpia net 58 renginius.

Baigiamieji festivalio renginiai nuvilnys net keliose Druskininkų erdvėse. M. K. Čiurlionio memorialiniame muziejuje muzikinę popietę „Svečiuose pas Čiurlionį“ surengs Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokyklos moksleiviai ir mokytojai. Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokykloje bus pagerbti Druskininkų moksleivių dailės, rašinių ir muzikinės viktorinos konkursų nugalėtojai ir jų pedagogai, klausysimės šios mokyklos muzikų parengto koncerto, veiks moksleivių dailės darbų paroda. O vakare, 19 val.. „Grand SPA“ Lietuva salėje vyks baigiamoji festivalio šventė – koncertas, kurį druskininkiečiams ir kurorto svečiams surengs plačiai Lietuvoje ir užsienio šalyse pagarsėjęs, vienas ryškiausių chorinio žanro kolektyvų, dvylikos tarptautinių konkursų laureatas Šiaulių berniukų ir jaunuolių choras „Dagilėlis“ (meno vadovas ir dirigentas Remigijus Adomaitis, koncertmeisterė Daiva Šulcaitė). Šiais metais kolektyvas pelnė GRAND PRIX ir absoliučiai geriausio vardą penktame Lietuvos vaikų ir jaunimo festivalyje-konkurse „Mes Lietuvos vaikai“. Choras kiekvienais metais surengia dešimtis koncertų ne tik Lietuvoje, bet ir prestižinėse Europos, JAV, Kinijos, kitų šalių salėse.