Donatas Katkus traukiasi Šv. Kristoforo kamerinio orkestro meno vadovo pareigų
Ba­tu­tos per­da­vi­mas įvy­ko! Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­bės Šv. Kris­to­fo­ro ka­me­ri­nis or­kes­tras Nau­juo­sius me­tus pra­de­da svar­biais po­ky­čiais – jo įkū­rė­ją, il­ga­me­tį ko­lek­ty­vo me­no va­do­vą ir vy­riau­sią­jį di­ri­gen­tą Do­na­tą Kat­kų šio­se par­ei­go­se pa­kei­tė vie­nas ryš­kiau­sių ša­lies jau­no­sios kar­tos ba­tu­tos meis­trų Mo­des­tas Bar­kaus­kas. Iš­kil­min­ga di­ri­gen­to laz­de­lės per­da­vi­mo ce­re­mo­ni­ja ir šven­ti­nis or­kes­tro ir so­lis­tų kon­cer­tas vy­ko Nau­jų­jų me­tų iš­va­ka­rė­se, Šv. Ko­try­nos baž­ny­čio­je.

Viena charizmatiškiausių akademinės muzikos scenos asmenybių, dirigentas, altininkas, muzikologas, maestro D. Katkus ne tik ilgus metus vadovavo stilistine įvairove ir profesionalumu žavinčiam Šv. Kristoforo kameriniam orkestrui, bet ir buvo jo subūrimo iniciatorius. Daugiau nei dvidešimt metų maestro vadovaujamas kolektyvas tapo ne tik vienu svarbiausių sostinės meno reprezentatų, bet ir pagrindiniu naujosios lietuvių muzikos interpretatoriumi. „Šv. Kristoforo kamerinis orkestras – Lietuvos kompozitorių draugas“, – kartą yra sakęs kompozitorius Osvaldas Balakauskas.

Maestro Šv. Kristoforo kamerinio orkestro meno vadovo pareigose keičiantis M. Barkauskas jau kurį laiką buvo antruoju orkestro dirigentu. Muzikas patirties sėmėsi iš profesoriaus Juozo Domarko, tobulinosi pas žymius specialistus užsienyje, o šiandien jį diriguojant galime girdėti svarbiausiose šalies salėse, dirbant su geriausiais kolektyvais. Be to, M. Barkauskas savo patirtimi jau dalijasi ir su augančia dirigentų karta – jis yra Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos ir Lietuvos muzikos ir teatro akademijos dėstytojas.

„Orkestrui labai pasisekė, kad toliau jam vadovaus toks talentingas ir veržlus dirigentas. Nežinau, ar girdėjote, tačiau visai neseniai jis parsivežė bronzinę batutą iš prestižinio konkurso Katovicuose. Žinote, būna, konkursuose varžosi keli šimtai smuikininkų, o čia – keli šimtai dirigentų! Tarp jų mūsų Modestas tapo lauretu, taigi mums išties nepaprastai pasisekė“, – šventinio vakaro metu kalbėjo pats D. Katkus. Maestro, be abejonės, orkestro veiklos neapleis – jis kaip garbės dirigentas dar ne kartą sugrįš prie pulto, savo gaiviomis idėjomis prisidės prie kolektyvo programų kūrimo.

Iškilmingą batutos perdavimą palydėjo ir pakilia nuotaika dvelkęs naujametinis koncertas. Jame Šv. Kristoforo kamerinis orkestras, diriguojant naujajam meno vadovui ir vyriausiajam dirigentui, griežė kartu su ryškiausiais jaunosios kartos solistais, sopranu Aiste Pilibavičiūte ir tenoru Edgaru Davidovičiumi. Aukšta nata senuosius metus užbaigęs, o naujuosius 2018-uosius pasitikęs su nauju meno vadovu, kolektyvas publikai jau yra numatęs ne vieną malonią staigmeną.