Dirigentė Mirga Gražinytė-Tyla ir kompozitorė Raminta Šerkšnytė „Deutsche Grammophon“ kataloge
Va­sa­rio 1 d. „Deuts­che Gram­mop­hon“ ofi­cia­liai pa­skel­bė, kad su lie­tu­vių di­ri­gen­te Mir­ga Gra­ži­ny­te-Ty­la pa­si­ra­šė iš­im­ti­nę su­tar­tį. Tai is­to­ri­nis įvy­kis ir pir­ma to­kio ti­po „Deuts­che Gram­mop­hon“ il­ga­lai­kė su­tar­tis su mo­te­ri­mi di­ri­gen­te, ku­rios var­das įra­šų kom­pa­ni­jos ka­ta­lo­guo­se at­si­durs gre­ta to­kių le­gen­di­nių di­ri­gen­tų kaip kad Her­ber­tas von Ka­ra­ja­nas, Leo­nar­das Berns­tei­nas, Clau­dio Ab­ba­do, Kar­las Böhmas, Pier­re­’as Bou­le­zas ir Car­los Klei­be­ris.

Debiutinio Mirgos Gražinytės albumo leidyba numatyta 2019 m. gegužę. Kartu su Baltijos šalių kameriniu orkestru „Kremerata Baltica“, jo įkūrėju ir vadovu, smuikininku Gidonu Kremeriu ir Birmingemo miesto simfoniniu orkestru dirigentė įrašė lenkų kompozitoriaus Mieczysławo Weinbergo orkestrinius kūrinius.

Vėliau planuojama išleisti lietuvių kompozitorės Ramintos Šerkšnytės orkestrinę muziką, kuri puikiai pažįstama Mirgai Gražinytei. „Mano ryšys su Ramintos Šerkšnytės muzika – labai asmeninis. Turbūt labiausiai mane žavi šios kompozitorės ir jos kūrinių poetika, paslaptis. „Ramintizmas“, mažosios tercijos. Jos asmeninis balsas. Šis balsas – pati didžiausia vertybė ir tarptautiniame kontekste“, – teigė dirigentė.

Su šia lietuvių kompozitore Mirgą Gražinytę jau beveik septynerius metus sieja nuolatinis bendradarbiavimas. Ryžtas, uolumas, ambicingi sumanymai, maksimalios jėgų investicijos ir smarkūs pirmieji kūrybiniai pareiškimai yra abiem šioms „ne pagal amžių subrendusioms“ asmenybėms būdingos ypatybės.

„Deutsche Grammophon“ buvo mano muzikinio auklėjimo dalis, – tarptautinės įrašų kompanijos pranešime teigia Mirga Gražinytė. – Man didelė garbė prisidėti prie „Deutsche Grammophon“ ir įrašyti kūrinius, kurie bus nauji daugeliui klausytojų. Mieczysławo Weinbergo ir kylančios lietuvių kompozitorių žvaigždės Ramintos Šerkšnytės muzika nusipelnė pasiekti didžiausią įmanomą auditoriją. Labai laukiu šio jaudinančio bendradarbiavimo su „Deutsche Grammophon“ ir bendrų muzikinių atradimų“.

Ramintos Šerkšnytės muzikos albumo leidybą „Deutsche Grammophon“ vykdo bendradarbiaudamas su Lietuvos muzikos informacijos centru. Tai yra 36-ta Lietuvos muzikos informacijos centro koprodukcija su užsienio įrašų kompanija ir iki šiol turbūt intensyviausia savo apimtimi ir nesulaikoma dinamika. Prie įrašų albumo kūrimo iš viso prisidėjo beveik 200 skirtingų profesijų muzikos ir kitų sričių profesionalų.

Tris Ramintos Šerkšnytės kūrinius – „De profundis“, „Vasarvidžio giesmė“, „Saulėlydžio ir aušros giesmės“ – 2018 m. įrašė „Kremerata Baltica“, Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras, Vilniaus miesto savivaldybės choras „Jauna muzika“, dainininkai Lina Dambrauskaitė, Justina Gringytė, Tomas Pavilionis ir Nerijus Masevičius. Oratorijos „Saulėlydžio ir aušros giesmės“ įrašuose Mirgą Gražinytę pavadavo Giedrė Šlekytė.

Lietuvos kultūros tarybos ir Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos skirtas finansavimas, kaip ir dalykinė partnerystė su Lietuvos nacionaline filharmonija sukūrė prielaidas įgyvendinti šią tarptautinę koprodukciją.