Dirigentas Robertas Šervenikas – lietuvių muzikos ambasadorius
Šį šeš­ta­die­nį, va­sa­rio 3-ią­ją, Na­cio­na­li­nė­je fil­har­mo­ni­jo­je pa­si­ro­dys smui­ki­nin­kas iš Pra­ncū­zi­jos Phi­lip­pe'as Graf­fi­nas ir Lie­tu­vos na­cio­na­li­nis sim­fo­ni­nis or­kes­tras (LNSO). Kon­cer­tą di­ri­guos Ro­ber­tas Šer­ve­ni­kas, vie­nas 100-me­tį mi­nin­čios Lie­tu­vos mu­zi­kos am­ba­sa­do­rių už­sie­ny­je. Gar­bin­gos par­ei­gos taip pat pa­ti­kė­tos pia­nis­tei Mū­zai Ru­bac­ky­tei ir di­ri­gen­tei Mir­gai Gra­ži­ny­tei-Ty­lai.

Išgirdęs tokį skambų titulą „Lietuvos žinių“ kalbinamas R. Šervenikas kiek nustebo. „Regis, mes nuolat su įvairiais kolektyvais atstovaujame savo šaliai užsienyje, supažindiname tenykštę publiką su lietuvių kompozitorių muzika. Toks mūsų darbas, kasdienė pareiga“, – sakė dirigentas, Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro (LNOBT) muzikos vadovas.

Nužymėtas svarbių datų

Kad ir kaip būtų, ambasadoriaus darbų kalendoriuje šį ir ateinantį pusmetį nužymėtos svarbios datos. Kovo 8 dieną jo diriguojamas Lietuvos kamerinis orkestras ir pianistė M. Rubackyte pasirodys Paryžiuje.

Per Lietuvos 100-mečiui skirtą koncertą prestižinėje „Salle Gaveau“ nuskambės Arvydo Malcio kūrinys „Paukščių takas“ ir M. Rubackytės inspiruota prancūzų kompozitoriaus Pierre'o Thilloy premjera „Eglė žalčių karalienė“.

Kiek anksčiau, vasario 23-iąją, šios programos klausysis Kauno valstybinės filharmonijos publika, o kitą dieną ji bus atlikta Nacionalinėje filharmonijoje.

Laisvė – tikras stebuklas

1984 metais R. Šervenikas pradėjo studijuoti choro dirigavimą Leningrado (dabar – Sankt Peterburgas) konservatorijoje. Joje yra mokęsi daugelis garsių Lietuvos muzikų, tarp jų – Juozas Domarkas, Gintaras Rinkevičius, Artūras Dambrauskas.

Peterburge R. Šervenikas praleido beveik 11 metų, sukūrė šeimą. Atlikęs tarnybą sovietų kariuomenėje, studijas tęsė, 1995 metais turėjo ne tik chorinio, bet ir operinio bei simfoninio dirigavimo specialybių diplomus.

Kad kada nors galės laisvai keliauti per pasaulio valstybes ir diriguos lietuviškam orkestrui, garsins Lietuvos vardą, anais laikais neturėjęs nė slapčiausios minties. „Gyvenome visai kitoje šalyje. Tai, kad įvyko tokia permaina, Lietuva tapo laisva, laikau tikru stebuklu“, – pabrėžė R. Šervenikas.

Nuosekli muzikinė dirigento veikla prasidėjo jau nepriklausomoje Lietuvoje. Nuo 1993-iųjų R. Šervenikas pradėjo diriguoti LNSO, dabar jį kviečia ir kiti šalies kolektyvai. Daugybę kartų su jais leistasi į gastroles, festivalius.

Muzikos talentas pastebėtas gana anksti

Itin svarbus jo karjeroje buvo 1997-aisiais prasidėjęs Vilniaus festivalis, taip pat aktualiosios muzikos festivalis „Gaida“, per kurį dirigentas nuolat parengia šiuolaikinių lietuvių autorių kūrinių. Už tai bei įtaigias ir brandžias šiuolaikinės ir klasikinės muzikos interpretacijas dirigentas ypač vertinamas.

„Tai, kaip R. Šervenikas nuskaidrina faktūros tankmę, niuansuoja perėjimus ir įaudrina plėtotę iki paties įtempčiausio protrūkio, rodo išties tarptautinę klasę. Kaip ir tai, kaip tiksliai orkestras jo klauso ir derina aistrą su profesionalia precizija“, – yra rašęs Vokietijos dienraštis „Der Tagesspiegel“.

R. Šerveniko, kilusio nuo Prienų, šeimoje profesionalių muzikų nebuvo. Tėvai gana anksti pastebėjo sūnaus polinkį į muziką, tad jau nuo pirmos klasės jis mokėsi Vilniaus Mikalojaus Konstantino Čiurlionio vidurinėje meno mokykloje. Yra dalyvavęs respublikiniame „Dainų dainelės“ konkurse. Baigęs mokyklą, išvažiavo į Sankt Peterburgą.

Dažnai vieši Miunchene

R. Šervenikas – dažnas svečias Vokietijoje. Nuo 2008 metų jį nuolat kviečia į Bavarijos valstybinę operą. Kaip muzikos vadovas stato naujus spektaklius arba diriguoja kitų režisierių pastatymus.

Šį sezoną tai baleto spektakliai „Žizel“, „Romeo ir Džuljeta“, „Ana Karenina“. Pastarosios premjera įvyko pernai lapkritį. Vokiečių choreografas Christianas Spuckas sudėliojo originalią muzikinę kompoziciją, kurioje skamba Sergejaus Rachmaninovo, Witoldo Lutoslawskio ir dviejų Gruzijos kompozitorių kūriniai.

Muzikos ambasadoriaus darbų kalendoriuje šį ir ateinantį pusmetį nužymėtas svarbios datos.

Lietuvių dirigento pasirodymą įvertino tarptautinio tinklalapio operaworld.net recenzentas Lucas Rogeris. Jis atkreipė dėmesį, jog spektaklio muzikos vadovo preciziškas ir kompetentingas dirigavimas raiškiai perteikė itin kontrastingą balete skambėjusių muzikos kūrinių prigimtį.

Kasdien po žingsnelį

LNOBT šiuo metu R. Šervenikas vadovauja Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui dedikuotos operos „Post Futurum“ pastatymui. „Kasdien po truputį pasistumiame į priekį“, – nusijuokė spektaklio muzikos vadovas, klausiamas apie smalsumą keliančio veikalo radimąsi.

Kompozitoriaus Gintaro Sodeikos operos „Post Futurum“, kurios libretą parašė Sigitas Parulskis, o režisuos Oskaras Koršunovas, premjera numatyta kovo 2–3 dienomis. Pastatymą R. Šervenikas vadina muzikos spektakliu, misterija, sakydamas, kad žiūrovai išvys tikrai netradicinę operą.