Didžiuojasi būdami vilniečiai
Mies­to ro­tu­šė­je iš­kil­min­gai skam­bė­jo fan­fa­ros – Vik­to­ro ir Dan­guo­lės But­kų šei­mai įteik­tos Vil­niaus gar­bės pi­lie­čių re­ga­li­jos. Gar­bės pi­lie­čiai kas­met skel­bia­mi jau dau­giau kaip du de­šimt­me­čius, pa­ger­biant mies­tą la­biau­siai gar­si­nan­čius, sos­ti­nei nu­si­pel­niu­sius žmo­nes.

Garbės piliečiai šiemet buvo išrinkti labai greitai – niekam komisijoje nekilo jokių abejonių ar didesnių diskusijų, tad sutarta vienbalsiai.

Atsiimdamas garbės piliečio apdovanojimą V. Butkus juokavo, kad tai jau ketvirtas bandymas tapti garbės piliečiu: iki tol buvo padaręs mokslininko karjerą – gavo Nacionalinę premiją, profesoriaus vardą ir pan., tuomet iš mokslo padarė verslą – gavo iš prezidento Valdo Adamkaus ordiną, vėliau sutvarkė ligoninę, o MO muziejus buvo labiausiai „popsinis“ projektas – ir buvo pastebėtas.

„Dažniausiai mūsų klausia: kaip tapti sėkmingam, kaip uždirbti iš savo sėkmės daug pinigų, ir kodėl muziejus? Atsakau: turėti mėgstamą darbą, dirbti po 14 val. per parą ir nepastebėti, kaip tas laikas praeina, o kai daug dirbi – pinigai iš kažkur ateina. O po to galvoji – ar tau viso to reikėjo? Ir norisi išsivaduoti, pasukti dar nebandytais keliais, – ką mes su Danguole ir padarėme. Bet tai jau buvo ne investicija į save, o išvesticija. Ką aš gavau iš to: vertėjo išleisti 20 mln. ir šiandien matyti, kaip vaikučiai šiuolaikinio meno muziejuje lygiai kaip Europoje, Brazilijoje ar Amerikoje mokosi šiuolaikinio meno, atidžiai klausosi ir smagiai žaidžia MO muziejuje“, – sakė V. Butkus.

„Kad būtum sėkmingas, reikia turėti mėgstamą darbą, dirbti po 14 val. per parą ir nepastebėti, kaip tas laikas praeina, o kai daug dirbi – pinigai iš kažkur ateina.“

Į iškilmingą ceremoniją rinkosi anksčiau miesto garbės piliečiais tapę garbūs vilniečiai, Nacionalinių muziejų, meno galerijų atstovai. Specialiai šiai ceremonijai buvo sukurtas muzikos ir vaizdo performansas „Mo'dern“.

Su MO įsikūrimu Vilnius atrado labai ryškų meno miesto veidą – atvirą, estetišką, šiuolaikišką.

Menotyrininkė Monika Krikštopaitytė kalbėdama apie garbės piliečius Butkus sakė: „Jų istorijoje svarbiausia yra pagarba savo artimui, noras pažinti ir sugebėjimas pasidalyti su kitais. Tęsdami garbingą mecenatystės tradiciją, V. ir D. Butkai duoda mums ir žmogiškumo pamoką – esame visi svarbūs, mūsų visų istorija svarbi visiems, ir reikia tai branginti. Dabar mūsų pareiga ir eilė rūpintis tuo toliau. Didžiuojuosi, kad Vilnius juos atpažino kaip savus.“

Mero menėje pasirašydami garbės piliečių knygoje D. ir V. Butkai įrašė: „Didžiuojamės būdami vilniečiai!“

Nuo praėjusių metų pabaigoje įvykusio muziejaus atidarymo iki šiol akivaizdus didžiulis susidomėjimas ekskursijomis, intensyviai naudojamasi e. gidu. Muziejus vertinamas kaip įkvepianti erdvė pažinti naujus dalykus, pabendrauti, susitikti su kūrėjais ir meno kūriniais, kurie lankytojams siūlo kitus požiūrio kampus ir patirtis. Rengiamos parodos vis dažniau atrandamos platesnės auditorijos kaip aktuali forma, kviečianti mąstyti, diskutuoti, kelti klausimus. MO muziejus mielai prisijungė prie savivaldybės inicijuotos akcijos SU-MENĖK.