Dar galima pamatyti filmą „Sengirė“
Pui­kiu star­tu di­džiau­sia­me do­ku­men­ti­nių fil­mų fes­ti­va­ly­je ID­FA sa­vo ke­lio­nę pra­dė­ju­si „Sen­gi­rė“ ste­bi­na pa­siek­tais re­zul­ta­tais. Šiais me­tais ši do­ku­men­ti­nė poe­ma ap­lan­kė dau­giau nei 30 tarp­tau­ti­nių fil­mų fes­ti­va­lių dvi­de­šim­ty­je pa­sau­lio vals­ty­bių bei ta­po žiū­ri­miau­siu do­ku­men­ti­niu fil­mu Lie­tu­vos do­ku­men­ti­nio ki­no is­to­ri­jo­je.

Filmo kūrybinė komanda labai džiaugiasi tokiu įvertinimu ir tarptautinės auditorijos pripažinimu. Nors filmas buvo rodomas daugiau nei 23 savaites be pertraukos, filmo režisierius Mindaugas Survila tikina, kad vis dar sulaukiama laiškų iš žmonių, su klausimais, kur dar galima pamatyti šį filmą. Dėl šios priežasties komanda rengia trumpą sugrįžimą į Lietuvos kino teatrus. Šį savaitgalį bus rodoma speciali filmo versija, po kurios laukia vizualūs, gausia fotografijų ir video medžiaga iliustruoti filmo režisieriaus pasakojimai apie tokio filmo kūrimo iššūkius.

„Kartais būdavo labai sunku, ypač, kai ilgai nepavykdavo nieko nufilmuoti ar spausdavo šaltis. Tačiau tada pagalvodavau apie žmones, kurie prie filmo kūrimo prisidėjo nuo pat pradžių, kurie tikėjo ir laukė „Sengirės“ pasirodymo. Tuomet atsirasdavo naujų jėgų eiti pirmyn, vėl ir vėl bandyti nufilmuoti užsibrėžtus kadrus“, – dalinasi M. Survila.

Kaip teigia režisierius, pagrindinis jo ir kūrybinės komandos tikslas buvo parodyti Lietuvoje gyvenantiems žmonėms visai kitokią girią. Girią, kurioje ne tik auga medžiai, galintys atnešti didelius pinigus jų savininkams, bet ir kaip labai unikalią vietą su galybe nepažintų, įdomių gyvenimų. „Norėjome perteikti žmonėms šiek tiek girios dvasios. Žmogus saugo, kai myli. O myli, kai pažįsta. Norėjosi žengti pirmą žingsnį ir žmones supažindinti su Lietuvos sengirėmis“, – pasakoja Mindaugas.

Dokumentinės poemos „Sengirė“ seansai Lietuvos kino teatruose jau skaičiuoja paskutines dienas, tad Mindaugas Survila, kartu su visa kūrybine komanda kviečia nepraleisti paskutinių galimybių patirti Lietuvos sengires.