Dainų šventė – seniau ir dabar (Kas? Kur? Kada?)
Nė­ra lie­tu­vio, ku­ris ne­bū­tų gir­dė­jęs apie Dai­nų šven­tę. Daž­nas, mo­kyk­los lai­kais pri­klau­sęs vie­nam ar ki­tam an­samb­liui yra jo­je da­ly­va­vęs, o jei pats ir nė­ra – ga­ran­tuo­tai drau­gų ar gi­mi­nai­čų tar­pe at­ras bent vie­ną, ku­riam te­ko Dai­nų šven­tė­je šok­ti ar dai­nuo­ti.

Nors Dainų švenčių tradicija Europoje prasidėjo XIX amžiaus viduryje – 1843 metais Ciuriche, Šveicarijoje – iki šių dienų ji gyvuoja tik Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje. Estijoje pirmoji Dainų šventė suorganizuota 1869, o Latvijoje – 1873 metais. Lietuvoje pirmoji Dainų šventė suorganizuota jau tarpukariu – 1924 metais.

Prieš 15 metų UNESCO paskelbė Lietuvos, Latvijos ir Estijos Dainų švenčių tradiciją žodinio ir nematerialaus kultūros paveldo šedevru.

Tiesa – sovietmečiu Dainų šventes mėginta sovietizuoti, kaip ir visą liaudies kultūrą, tačiau jos nevykti tiesiog negalėjo.

Tarpukariu vyko trys didelės Dainų šventės – 1924, 1928 metais bei 1930-aisiais, skirta paminėti Vytauto Didžiojo mirties 500 metų sukakčiai. Mažesnio masto dainų šventės vykdavusios ir kituose Lietuvos miestuose bei miesteliuose.

Brangus malonumas lankytojų neatbaido

Jau ankstyvą pavasarį žiniasklaidoje pasigirdo aimanos, kad bilietai į Vilniuje ir Kaune vyksiančią Dainų šventę šįmet daug brangesni, nei būdavo anksčiau – kainos siekia net 80 eurų. Vis dėlto Lietuvos nacionalinio kultūros centro vyresnioji specialistė LŽ tvirtino, kad bilietų pirkėjų netrūksta.

„Bilietai aktyviai perkami į visus Dainų šventės renginius. Bilietai į Ansamblių vakarą Kalnų parke ir į Šokių dienos vakarinį koncertą Lietuvos futbolo federacijos stadione jau išpirkti,“ – teigė Eglė Ladigienė.

Iš viso šimtmečio Dainų šventėje bus surerngta 15 masinių renginių, o dalyvaus apie 36 000 dalyvių, tame tarpe – užsienio lietuviai iš 15 pasaulio šalių.

2018 metų Dainų šventės „Vardan tos...“ renginiai

Birželio 30 d. Kaune:

19 val. Dainų diena Dainų slėnyje

Liepos 1 d. Vilniuje:

12 val. Šventės atidarymas S. Daukanto aikštėje

13 val. Pasaulio lietuvių ir Lietuvos tautinių bendrijų diena „Šimtas Lietuvos veidų – sujunkime Lietuvą“ Rotušės aikštėje

21 val. Šventės atidarymui skirtas renginys Vingio parke – L. Vilkončiaus roko opera „Eglė“

Liepos 2 d. Vilniuje:

14 val. Vaikų tradicinių amatų miestelio prie Valdovų rūmų atidarymas (Katedros a. 4)

16 val. Liaudies meno parodos „Gyvos jungtys“ atidarymas Švč. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčioje (Savičiaus g. 13)

Liepos 3 d. Vilniuje:

10–22 val. Folkloro diena „Didžių žmonių žemė“ Bernardinų sode, pilių teritorijoje, Katedros aikštėje

18 val. Kanklių koncertas „Skambėkite, kanklės“ Šv. Jonų bažnyčioje (Šv. Jono g. 12)

20 val. Vokalinių ansamblių koncertas „Dėl žalio ąžuolyno“ Lietuvos nacionalinėje filharmonijoje (Aušros Vartų g. 5)

Liepos 4 d. Vilniuje:

13–21 val. Teatro diena „Sau, tautai, žmonijai“ Bernardinų sode, pilių teritorijoje, Katedros aikštėje

22 val. Ansamblių vakaras „Tėvyne mūsų“ Kalnų parke

Liepos 5 d. Vilniuje:

13 val. Šokių diena „Saulės rato ritimai“ Lietuvos futbolo federacijos stadione (Liepkalnio g. 13) (dieninis koncertas)

18 val. Pučiamųjų instrumentų orkestrų koncertas „Vario audra“ Vilniaus pramogų arenoje (Ąžuolyno g.9)

21 val. Šokių diena „Saulės rato ritimai“ Lietuvos futbolo federacijos stadione (Liepkalnio g. 13) (vakarinis koncertas)

Liepos 6 d. Vilniuje:

14 val. Šventės dalyvių eitynės iš Katedros aikštės į Vingio parką

17 val. Dainų diena „Vienybė težydi“ Vingio parko estradoje