Dainų šventė prasidės roko opera „Eglė“
Sek­ma­die­nį, lie­pos 1 die­ną, 21 val. sos­ti­nės Vin­gio par­ke Lie­tu­vos šimt­me­čio dai­nų šven­tę pra­dės ypa­tin­gas kū­ri­nys – Lai­mio Vil­kon­čiaus ro­ko ope­ra „Eg­lė“. Pa­sta­ty­mo mu­zi­ki­nei da­liai va­do­vau­jan­tis maes­tro Gin­ta­ras Rin­ke­vi­čius sa­kė, kad ope­ro­je fi­lo­so­fiš­kai Si­gi­to Ge­dos per­pa­sa­ko­ta „Eg­lės, žal­čių ka­ra­lie­nės“ is­to­ri­ja šian­dien kaip nie­ka­da ak­tua­li.

„Manau, tai neabejotinai viena geriausių roko operų Lietuvos istorijoje, verta ją išgirsti klausytojams“, – teigė Lietuvos valstybinio simfoninio orkestro (LVSO) meno vadovas ir vyriausiasis dirigentas G. Rinkevičius. Tuo labiau kad šimtmečio dainų šventės atidarymo renginys nemokamas, todėl „Eglę“ galės išvysti visi norintys.

Sigito Gedos eilės ir Laimio Vilkončiaus muzika nekonkuruoja – jos atitinka, papildo viena kitą.

Žemės ir vandens susidūrimas

– Roko operos „Eglė“ libretą S. Geda rašė bene žymiausio mūsų tautos epo „Eglė, žalčių karalienė“ motyvais. Tačiau S. Gedos librete žinomas siužetas – tik būdas perteikti gilesnį filosofinį kontekstą. Koks jis?

– „Eglė“ pirmiausiai yra roko opera, vadinasi, muzikos vaidmuo čia labai svarbus. Džiaugiuosi, kad L. Vilkončius sugebėjo parašyti tokią stiprią ir talentingą muziką, kuri išryškina poetinio teksto esmę ir jį įprasmina. Šiuo atveju S. Gedos eilės ir L. Vilkončiaus muzika nekonkuruoja – jos atitinka, papildo viena kitą. Pagrindinė „Eglės“ libreto idėja – tai dviejų stichijų, žemės ir vandens, susidūrimas, kūrinyje metaforiškai keliamas tautų išlikimo klausimas. S. Geda remiasi „Eglės, žalčių karalienės“ istorija, bet tik tiek, kiek tai padeda atskleisti mūsų būties ir filosofines temas. O L. Vilkončiaus muzika stipriai pakelia visas šias idėjas iki gražių meninių aukštumų.

– Librete atsiranda naujas personažas – Rupūžė. Kokia jo vieta siužete?

– Iš tiesų S. Geda į žinomą siužetą įtraukė naują veikėją – Rupūžę, suteikdamas ypatingą vietą librete. Nors pagal lietuvių tautosaką ir kelia neigiamų asociacijų, Rupūžė „Eglės“ librete tampa išminties simboliu. Kai kada ji labai emociškai išgyvena dėl to, kas vyksta aplink, kai kada tik konstatuoja įvykius, tačiau bet kuriuo atveju šis personažas yra pranašas ir tam tikros objektyvios tiesos skleidėjas.

– Minėjote, kad roko operoje „Eglė“ keliamas ir tautų išlikimo klausimas. Akivaizdu, kad S. Gedos libretas aktualus ir šiandien?

– Žinoma, mums tai labai aktualu. Manau, kad kaskart vis mažiau žmonių leidžia sau negalvoti, kas bus su lietuvių tauta po penkiasdešimties ar šimto metų, kas bus su jų vaikais ir anūkais. Man yra tai svarbu. Nesu toks kosmopolitas, kuris užmirštų, kokiai tautai priklauso. Ir šioje roko operoje tikrai apie tai kalbama. Esame tokioje situacijoje, kad jeigu ir toliau viskas taip vyks, mūsų tauta išnyks. Mes turime tai aiškiai sau pasakyti. Yra per mažai laiko, kad galėtume apie tai negalvoti.

Spektaklio muzikinei daliai vadovauja maestro Gintaras Rinkevičius.Dmitrijaus Matvejevo nuotrauka

Sutelktomis pajėgomis

Kartu su LVSO ir ritmo grupe roko operą atliks du chorai – Kauno valstybinis ir „Bel Canto“, taip pat solistai Monika Pundziūtė, Jeronimas Milius, Vladas Bagdonas, Česlovas Gabalis, Raimundas Juzuitis, Rafailas Karpis bei Artūro Noviko džiazo mokyklos auklėtiniai. Kitas operos rodymas numatytas rugsėjo 2 dieną. „Eglė“ užbaigs Pažaislio muzikos festivalį, bet tai bus koncertinis kūrinio atlikimas. O rugsėjo 8 dieną visa roko opera bus rodoma Palangos koncertų salėje. Čia renginys taip pat bus nemokamas – šimtmečio dovana Lietuvos žmonėms.