Bolonijos knygų mugėje pristato kūrybą ir ieško įkvėpimo
Ita­li­jo­je pra­si­dė­ju­si Bo­lo­ni­jos vai­kų kny­gų mu­gė jau ne­be pir­mus me­tus tam­pa plat­for­ma Lie­tu­vos ilius­truo­to­jų tarp­tau­ti­nės kar­je­ros pra­džiai: mu­gė­je ša­lį pri­sta­tan­tis Lie­tu­vos kul­tū­ros ins­ti­tu­tas šie­met pa­kvie­tė ilius­truo­to­jas Li­ną Ita­ga­ki ir Ra­są Jan­čiaus­kai­tę, o Mo­ni­kos Vai­ce­na­vi­čie­nės dar­bai bus eks­po­nuo­ja­mi pa­grin­di­nė­je Bo­lo­ni­jos kny­gų mu­gės ilius­truo­to­jų par­odo­je.

L. Itagaki ir R. Jančiauskaitė atsiliepė į kasmetinį Lietuvos kultūros instituto kvietimą pradedantiems vaikų knygų kūrėjams, dar nepublikavusiems savo darbų arba išleidusiems ne daugiau nei tris knygas.

Įkvėpimo ir idėjų

Šiemet pagrindinę premiją už savo kurtą knygą „Sibiro haiku“ (teksto autorė Jurga Vilė, išleido „Aukso žuvys“) Kultūros ministerijos organizuojamame „Knygos meno“ konkurse pelniusi L. Itagaki tikisi, kad susitikimai su Bolonijoje susirinkusiais profesionalais iš viso pasaulio padės „Sibiro haiku“ rasti leidėjų užsienyje. „Taip pat noriu pamatyti, kaip dirba kiti iliustruotojai, kokios yra naujausios ir populiariausios tendencijos vaikų knygų pasaulyje. Tikiu, kad gausiu didžiulę įkvėpimo ir idėjų dozę“, – teigė menininkė.

Traukia mugės atmosfera

Iliustruotoja, Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos lektorė R. Jančiauskaitė domėsis Bolonijos knygų mugės renginiais, parodomis, konferencijomis. „Surinkta medžiaga leistų pristatyti tarptautines iliustravimo tendencijas studentams ir kitų specialybių dėstytojams. Įkvepianti ir ugdanti mugės atmosfera padės skleistis ir mano asmeninei kūrybai“, – įsitikinusi iliustruotoja. Šių metų Vilniaus knygų mugėje ji pristatė savo iliustracijos projektą, leidinį ir jį papildančią animaciją SUMMA, Lenkijos iliustruotų knygų konkurse CLAIRVOYANTS Rasa pelnė pagrindinį prizą – knygos leidybą. Šiuo metu menininkė kuria iliustracijas Mariaus Marcinkevičiaus knygai vaikams („Tikra knyga“).

Iliustruotojos M. Vaicenavičienės ir jos kolegų iš 25 pasaulio šalių darbai į Bolonijos knygų mugės parodą atrinkti iš 3000 pasiūlymų. Šiųmetėje Vilniaus knygų mugėje M. Vaicenavičienė pristatė savo knygą „Per balas link aušros: pasakojimas apie daktaro Jono Basanavičiaus keliones ir darbus“ („Tikra knyga“). Autorė taip pat yra sukūrusi iliustracijas Prano Mašioto knygai „Paliegusi obelis“.

Atneša pripažinimą

„Džiaugiamės, kad Lietuvos iliustruotojų dalyvavimas Bolonijos knygų mugėje atneša jiems realų tarptautinį pripažinimą: 2015 metais čia Lietuvos kultūros instituto pakviesta dailininkė Aušra Kiudulaitė jau kitąmet tapo mugės organizuojamo „Tyliosios knygos konkurso“ finalininke, pernai jos darbai buvo eksponuojami pagrindinėje mugės iliustruotojų parodoje, pasipylė daugybė kitų apdovanojimų.

Bolonijoje kasmet sutelkiamos viso pasaulio knygų dailės tendencijos ir mados.

Beje, būtent po dalyvavimo parodoje, į kurią šiemet atrinkti M. Vaicenavičienės darbai, A. Kiudulaitės ir Evelinos Daciūtės „Laimė yra lapė“ („Tikra knyga“) sudomino „Thames & Hudson“ leidyklą, ir knyga jau pasiekė britų skaitytojus!“ – teigė Lietuvos kultūros instituto Projektų ir programų skyriaus vadovė Rūta Nanartavičiūtė.

Bolonijos knygų mugėje kartu su IBBY (Tarptautinė vaikų ir jaunimo literatūros asociacija) Lietuvos skyriaus atstovais dalyvauja ir Kęstutis Kasparavičius. Kasmet Tarptautinės vaikų knygų dienos (The International Children‘s Book Day) proga vis kitas žymus iliustruotojas kviečiamas sukurti specialų laišką ir plakatą, kuriais kreipiasi į visą pasaulio knygų kūrėjų ir skaitytojų bendruomenę. 2019 metais jų sveikinti pakviestas vienas garsiausių pasaulyje vaikų autorių K. Kasparavičius.

Knygų dailės mados

Jau 55 metus Bolonijoje vykstančioje vaikų knygų mugėje knygų iliustracija yra lygiavertis tekstui elementas, ir dailininkų pavardės čia neretai skamba garsiau už rašytojų. Bolonijoje kasmet sutelkiamos viso pasaulio knygų dailės tendencijos ir mados. Lietuvos leidyba vaikams, iliustruotojų darbai čia pristatomi nuo 1989-ųjų, 2011 metais mūsų šalis buvo mugės garbės viešnia.

Šiemet Lietuvos kultūros instituto kuruojamame nacionaliniame stende eksponuojamos Lietuvos autorių ir iliustruotojų sukurtos knygos vaikams, sulaukusios pripažinimo mūsų krašte, taip pat vertimai į kitas kalbas. Nacionaliniame stende užsienio leidėjams savo knygas pristato ir lietuvių leidėjai „Tikra knyga“, „Aukso žuvys“, „Verslas ir menas“.