Baltijos šalys įgyvendins 12 bendrų kino projektų
Tries­to ki­no fes­ti­va­lio me­tu tri­jų Bal­ti­jos ša­lių na­cio­na­li­nių ki­no ins­ti­tu­ci­jų va­do­vai at­nau­ji­no bend­ra­dar­bia­vi­mo su­tar­tį ir su­ta­rė dėl 12 bend­rų tarp­tau­ti­nių ki­no sklai­dos pro­jek­tų šie­met. Tai pat įsteig­tas bend­ras Bal­ti­jos ša­lių pri­zas.

Bendri projektai bus skirti paminėti visų trijų valstybių šimtmečiams, pranešė Lietuvos kino centras.

Lietuvos, Latvijos ir Estijos nacionalinės kino institucijų vadovai susitarė dėl bendrų kino sklaidos projektų žinomuose Europos vaidybinių, dokumentinių ir animacinių filmų festivaliuose, tarp jų – Glazgo, Maskvos, Štutgarto, Kopenhagos, Karlovi Varų, San Sebastiano, Reikjaviko, Liubeko, Tbilisio kino festivaliuose. Tai bus bendros filmų programos, retrospektyvos, kino industrijos renginiai, skirti Baltijos šalių kino gamybos potencialui pristatyti.

„Lietuvai, Latvijai ir Estijai prisistatant kartu lengviau atsiveria durys į garsių festivalių ir tarptautinių kino industrijos renginių programas. Šiais metais minimi visų trijų valstybių šimtmečiai suteikė dar vieną impulsą atkreipti dėmesį į mus, o mums – suplanuoti intensyvius Baltijos kino sklaidos metus“, – sakė Lietuvos kino centro direktorius Rolandas Kvietkauskas.

Lietuvos, Latvijos ir Estijos kino centrai taip pat įsteigė Baltijos šalių prizą, jo vertė – 3000 eurų. Jis 2018–2020 metais bus teikiamas geriausiam Triesto bendros kino gamybos forumo „When East Meets West“ projektui iš Baltijos regiono.

Šiemet pirmasis prizas skirtas lietuvės Virginijos Vareikytės ir italo Maximilieno Dejoie dvišaliam sumanymui „Būsiu su tavim“.

Lietuva, Latvija ir Estija trišalę bendradarbiavimo sutartį pasirašė 2015 metų gegužę per Kanų kino festivalį.