Baleto žvaigždė Jurgita Dronina pelnė Baltijos Asamblėjos premiją
Va­kar, rug­sė­jo 25 die­ną, Ry­go­je po­sė­džia­vu­si Bal­ti­jos Asamb­lė­jos pre­mi­jų ko­mi­si­ja pa­skel­bė, kam bus įteik­ti 2018 me­tų ap­do­va­no­ji­mai. Tarp nu­ga­lė­to­jų – Me­no pre­mi­ją pel­niu­si Lie­tu­vos at­sto­vė Jur­gi­ta Dro­ni­na – vie­nai la­biau­siai ver­ti­na­mų ba­le­to so­lis­čių, pa­grin­di­nių XXI am­žiaus pra­džios šo­kė­jų. Ji bu­vo no­mi­nuo­ta už sa­vo įspū­din­gus pa­si­ro­dy­mus di­džiau­sio­se pa­sau­lio sce­no­se.

Pastarąjį kartą artistė Lietuvoje viešėjo šiemet. Vasario 2 dieną Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro (LNOBT) spektaklyje „Žizel“ J. Dronina atliko pagrindinį Žizel vaidmenį. Šiuo metu Jurgita yra Anglijos ir Kanados nacionalinių baleto trupių primabalerina.

Į Lietuvą gyventi Jurgita atvyko būdama ketverių, čia išmoko šokti baletą. / Romo Jurgaičio (LŽ) nuotrauka

J.Dronina gimė Saratove, Rusijoje. Būdama ketverių persikėlė į Lietuvą, o dešimties pradėjo lankyti Nacionalinės M. K.Čiurlionio menų mokyklos Baleto skyrių (pedagogė – Jolanta Vymerytė). Dar būdama moksleive 2003 m. tapo Grace (Austrija) rengiamo tarptautinio baleto šokėjų konkurso nugalėtoja (Aukso medalis).

2004 m. buvo apdovanota pirmosios lietuvių balerinos Jadvygos Jovaišaitės-Olekienės premija. 2004–2005 m. studijavo Miuncheno tarptautinėje baleto akademijoje (pedagogė – Konstanze Vernon). 2005 m. pelnė Sidabro medalius Helsinkio ir Maskvos tarptautiniuose baleto šokėjų konkursuose. 2006 m. gavo dar ir Džeksono (JAV, Misisipė) tarptautinio šokėjų konkurso Sidabro medalį. 2005 m. prisijungė prie Švedijos karališkojo baleto trupės, 2007 m. tapo jos soliste, 2009 m. – pagrindine soliste. Šios trupės nare buvo iki 2013 m. 2010 m. prisijungė prie Nyderlandų nacionalinio baleto trupės. 2015 m. persikėlė į Kanados nacionalinio baleto trupę, o 2017 m. pasirašė kontraktą su Anglijos nacionalinio baleto trupe ir tapo jos primabalerina.

Šiuo metu J.Dronina nuolat keliauja tarp Toronto ir Londono: šoka tiek Kanados, tiek Anglijos nacionalinio baleto spektakliuose. 2015 m. J.Dronina Lietuvos baleto 90-mečio proga Lietuvos nacionaliniame operos ir baleto teatre surengė išskirtinį Gala koncertą, pakviesdama pasaulines baleto žvaigždes. Tai buvo artistės dovana Lietuvos publikai.