Bacho vakarėlyje – broliai iš Lenkijos
Smui­ki­nin­ko ir vio­lon­če­li­nin­ko due­tas iš Len­ki­jos „Duo Rosz­kows­ki“ Kris­tu­po va­sa­ros fes­ti­va­ly­je kvie­čia į „Ba­ro­ko va­ka­rė­lį“ (lie­pos 27 d., penk­ta­die­nį, 19 val. Šv. Ko­try­nos baž­ny­čio­je), ku­ria­me pri­sta­tys in­tri­guo­jan­čią mu­zi­kos sti­lių sin­te­zę: pra­de­dant di­din­gos Ba­ro­ko epo­chos kū­ri­niais ir bai­giant au­to­ri­ne at­li­kė­jų kū­ry­ba.

Broliai iš Lenkijos prieš šimtmečius parašytus baroko kūrinius praturtina elektroninės muzikos elementais, efektų pedalais, fortepijono ir kinų arfos skambesiu.

„Esame įsitikinę, jog tarp ankstyvojo baroko muzikos ir naujojo amžiaus, pasaulio ir muzikos, atspindinčių laikmetį, kuriame mes gyvename, yra stiprus ryšys. Norėjome pristatyti projektą, kuriame barokinės kompozicijos, sukurtos tokių kompozitorių kaip J. S. Bachas ar J. Albrechtsbergeris, susijungtų su mūsų kūriniais smuikui, violončelei, fortepijonui, elektroninei muzikai ar koto (kinų arfai). Muziką galima apibūdinti kaip minimalistinę ir erdvinę. Pastaroji kuriama naudojant gilius, besikeičiančius sintezatoriaus ir mažai pažįstamos akordų progresijos fragmentus, drauge su pasikartojančiais ritminiais motyvais, lengvais, choriniais sintezatoriaus ar senovės Kinijos arkos garsais“, – projekto esmę atskleidė „Duo Roszkowski“ nariai.

Baroką ir šiuolaikines technologijas pasiryžusio susieti dueto nariai – broliai Adamas ir Janas Roszkowskiai – nuolat tyrinėja naujas kūrybines idėjas bei siekia profesinio tobulėjimo. Jų pristatomas projektas neatitinka tipiškos klasikinio koncerto formulės. Atlikėjai neapsiriboja klasikinėmis baroko melodijomis ir pačiu netikėčiausiu momentu pateikia savo muzikines idėjas.

„Baroko vakarėlis“ – tai koncertas, kuriame nėra tiesiog sukeičiami muzikos stiliai. Čia dera „grynas“ šiaurietiško minimalizmo stilius su slaviška melancholija ir melodijomis“, – sakė dueto nariai.

Muzikalioje šeimoje gimę broliai groti mokėsi nuo mažens – Adamas smuiku, Janas violončele. 2008 metais muzikantai įkūrė „Duo Roszkowski“, kuris išsiskiria plačiu repertuaru – nuo J. S. Bacho iki šiuolaikinių kompozitorių, klasikinę muziką jungiant su improvizuota, džiazo, eksperimentine, teatro ir kino muzika.

2011 metais brolių duetas pristatė barokinės muzikos projektą, kuris sulaukė ovacijų nuo JAV iki Italijos. Kosmopolitiška jų prigimtis, tobulai įvaldyta technika, įgimtas muzikalumas leido atlikėjams lengvai peržengti žanrų ribas ir būti pastebėtiems – 2013 metais amerikiečių kompozitorius Davidas Noonas „Duo Roszkowski“ dedikavo sonatą.

Šv. Kotrynos bažnyčioje skambės prieš šimtmečius parašyti baroko kūriniai, praturtinti fortepijono, koto (kiniškos arfos) skambesiu bei šiuolaikinių technologijų elementais.