Aštriasparnis angelas – chuliganų kirčiams atremti
Bri­tų skulp­to­rius Al­fie Brad­ley pri­sta­tė ne­įp­ras­tą skulp­tū­rą – gi­gan­tiš­ką, aš­tuo­nių me­trų aukš­čio an­ge­lą, su­rink­tą iš šim­to tūks­tan­čių pei­lių. Pei­lių, per plau­ką ne­ta­pu­sių nu­si­kal­ti­mo įran­kiu. A. Brad­ley vi­lia­si, kad to­kiu ori­gi­na­liu bū­du at­kreips dė­me­sį į prob­le­mą – šal­to­jo gink­lo pa­nau­do­ji­mą.

Ambicingam projektui įgyvendinti prireikė net pusantrų metų. Peilius menininkas surinko iš keturiasdešimt trijų įvairių Didžiosios Britanijos rajoninių policijos nuovadų.

A. Bradley nori perduoti pasauliui žinią apie tai, kad auga nusikaltimų skaičius, kuriuose yra panaudojami peiliai. Kad žinia plačiai pasklistų, jis inicijavo kampaniją, kurios centre devizas: „Išgelbėk gyvenimą, atiduok savo peilį“ („Save a Life, Surrender Your Knife“).

Visi peiliai, kuriuos žmonės atidavė policijai, buvo persiųsti skulptoriui. A. Bradley atliko milžinišką darbą – suskirstė visus peilius pagal dydį ir spalvą, juos iššveitė, kad ašmenys labiau blizgėtų.

Smurto aukų istorijos

Kaip interneto portalui „My Modern Met“ sakė A. Bradley, darbas nebuvo iš lengvųjų. Tačiau dabar, kai skulptūra jau sukurta – yra sunku žiūrėti į žmones, kurie ateina jos apžiūrėti.

Būna ašarų ir visu stiprumu pratrūkstančių emocijų. Su daugeliu lankytojų skulptorius susitiko tuo metu, kai skulptūra dar nebuvo baigta. Smurto aukos pasakojo apie skaudžią patirtį.

Dirbdamas skulptūrų parke sukūrė daug ekspresyvių kūrinių, tarp jų ir „Spoon gorilla“ („Šaukštų gorilą“).

Ant peilių ašmenų, kurie sudarė angelo sparnus, Alfie išgraviravo aukų žinutes. Rašė šeimos, kurios patyrė tragiškas nelaimes, yra nukentėję nuo peilio ašmenų. Tai tarsi priminimas apie tai, kokia mirtiną grėsmę sukelia net pats mažiausias peilis.

Autorius norėjo, kad jo sukurta skulptūra būtų eksponuojama Londono Trafalgaro aikštėje, gerai žinomoje ir turistų lankomoje vietoje. Tačiau vietinė valdžia nedavė tokio leidimo – baimindamiesi, kad skulptūra parodys Didžiąją Britaniją ne iš gerosios pusės, o kaip šalį, kurioje veši nusikalstamumas. Visgi autorius nepasiduoda – renka parašus, kad skulptūra būtų pastatyta vienoje pagrindinių miesto aikščių.

Ir toliau bendradarbiauja su policija, nesustodamas renka nusikaltimo įrankius. Sustoti nevalia, juk kiekvienas savanoriškai atiduotas peilis gali išgelbėti kieno nors gyvybę.

Peiliai, per plauką netapę nusikaltimo įrankiu.

A. Bradley gimė 1990-aisiais Londone, tačiau dar vaikystėje kartu su šeima persikėlė gyventi į Prancūzijos kaimą. Skulptorius turi du jaunesnius brolius, kurie iki šios dienos gyvena provincijoje.

Prancūzijoje būsimas menininkas studijavo akmens drožybą, vėliau specializavosi skulptūros srityje. 2013-aisiais išvyko į gimtąją Angliją.

Gorila iš šaukštų

Likimas A. Bradley lėmė apsistoti Osvestryje – mieste, vakarų Anglijoje, kur kurį laiką gamino bičių avilius. Vėliau įsidarbino skulptūrų parke „The British Ironwork Centre“ rezidentu – skulptoriumi. Čia dirbo iki pat 2016-ųjų, kol apsisprendė dirbti savarankiškai. Norėjo daugiau laiko praleisti su šeima Prancūzijoje, kur jis taip pat turi savo dirbtuves.

Sustoti nevalia, juk kiekvienas savanoriškai atiduotas peilis gali išgelbėti kieno nors gyvybę.

Dirbdamas skulptūrų parke sukūrė daug ekspresyvių kūrinių, tarp jų ir „Spoon gorilla“ („Šaukšto gorilą“) – keturių metrų aukščio skulptūrą, pagamintą iš 40 tūkst. suvirintų šaukštų.

Skulptorius atliko milžinišką darbą – suskirstė visus peilius pagal dydį ir spalvą, juos iššveitė, kad ašmenys labiau blizgėtų.

Naujausias menininko darbas – paminklas prieš smurtą ir agresiją „Knife angel“ („Peilio angelas“). Tai didžiausias iki tol jo vykdytas projektas.

Angelas yra pasiųstas nešti žinią. Biblijoje sakoma: angelai yra Dievo pasiuntiniai. Įprastai jie vaizduojami su sparnais, sniego baltumo apdaru. Angelų skulptūrų yra sukurta visokių – medinių, gipsinių. Tačiau sukurtą iš aštrių peilių, kažin ar yra kam nors tekę matyti anksčiau.