Apie „vanilinį“ vinilą, arba Gurmaniška mada
„Trio Cla­vio­la“ – al­ti­nin­kas Jur­gis Juo­za­pai­tis, pia­nis­tė Ug­nė An­ta­na­vi­čiū­tė ir klar­ne­ti­nin­kas Vy­tau­tas Gied­rai­tis – per­nai mi­nė­jo kū­ry­bos de­šimt­me­tį. Ta pro­ga įra­šė ir iš­lei­do pir­mą­ją mo­der­nią ka­me­ri­nės mu­zi­kos vi­ni­li­nę plokš­te­lę. Ji sek­ma­die­nį bus pri­sta­ty­ta Vil­niaus kny­gų mu­gė­je.

Adata brėžia grožį ir nuostabą

2018-ieji – Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio metai, ansamblio narių teigimu, jau spėję padovanoti daug teigiamų emocijų ir švenčių. Netipinės sudėties „Trio Claviola“ (tokių ansamblių Europoje nėra daug. Daugiau kūrinių alto, fortepijono ir klarneto sudėčiai parašyta jau XX amžiuje. O šiems lietuviams savo kūrinius yra dedikavę kompozitoriai Jurgis Juozapaitis, Osvaldas Balakauskas, Vytautas Germanavičius, Rita Mačiliūnaitė, Algimantas Kubiliūnas, Jonas Jurkūnas, paskutinįjį, „Serpentines“ – Marius Salynas) taip pat švenčia – kiek kuklesnę nei šimtmetis, bet svarią ir džiaugsmingą 10 metų kūrybinės veiklos sukaktį. Ta proga sau ir kamerinės muzikos gerbėjams dovanoja pirmą nepriklausomoje Lietuvoje išleistą klasikinės romantinės muzikos vinilinę plokštelę.

Ugnė Antanavičiūtė: „Vinilas – gerai, ar blogai? O jei vinilas – dar ir klasikinis? Sakykime arba tiesiog teikime: gerai ir be abejonės – madinga.“

„Vinilas – gerai, ar blogai? O jei vinilas – dar ir klasikinis? Sakykime arba tiesiog teikime: gerai ir be abejonės – madinga. Pasaulis bando į tai grįžti, – įsitikinusi U. Antanavičiūtė. – Retro(neo)romantizmas, – tikras, amžinas vertybes puoselėjantis retos sudėties ansamblis ir kokybiškas muzikos atkūrimas, galų gale – pati vinilo forma muzikomaną (klasikinės muzikos gurmaną) žavi. Paimkime vinilą, uždėkime ant aparato ir seno patefono adata, šliuoždama plokštelės paviršiumi, įbrėš grožį bei nuostabą.“

Kaip gurmaniška arbata

„Trio Claviola“ vinilinę plokštelę išleido kompanija „Baltic Mobiles Recordings Label“. Ji įrašyta Kopenhagoje, Karališkos akademijos įrašų studijoje. Plokštelės gamyba atlikta Berlyne, „Emil Berliner Studios“. „Baltic Mobiles Recordings“ vadovų ir plokštelės garso režisierių Aleksandros bei Viliaus Kerų teigimu, tarptautiškumas persmelktas ne tik mada, bet ir kokybe. „Autentiškesnis garso atgaminimas ir skambesys – kaip gurmaniška arbata, nuteikia muzikinius receptorius ir poskonius“, – sakė jie.

„Vanilinį“ skambesį ir estetišką plokštelės pavidalą kūrė dizaineris Irmantas Savulionis, dailininkė Rūta Dumalakaitė, teksto autorė Lina Navickaitė-Martinelli.

Ansamblio nariai susibūrė 2007 metais, dar būdami Lietuvos muzikos ir teatro akademijos studentai, dabar jie – meno daktarai. Kurį laiką visi trys atlikėjai stažavosi ir muzikavo skirtingose šalyse: Prancūzijoje, Didžiojoje Britanijoje, Danijoje. Tačiau neišsiskirstė. Prieš keletą metų trio išleido debiutinę kompaktinę plokštelę, kurią įrašė Nacionalinės filharmonijos salėje. Įdomu ir tai, kad visi jie gimė ir užaugo muzikaliose šeimose.

Vinilas žymi ansamblio dešimtmečio veiklą.

Plokštelės pasiklausyti, įsigyti ir pabendrauti su muzikais bus galima vasario 25 dieną, sekmadienį, 11 val. Vilniaus knygų mugėje.