Apdovanota teatro apžvalgininkė
Sce­nos me­no kri­ti­kų aso­cia­ci­jos nau­jai įsteig­tas ap­do­va­no­ji­mas „Teks­to rak­tas“ ati­te­ko tea­tro apž­val­gi­nin­kei Auš­rai Ka­mins­kai­tei.

Anot asociacijos pranešimo, kritikė apdovanojama ne vien už tai, kad rašo aktyviai ir profesionaliai, su didžiule pagarba kūrėjams, bet jos tekstuose atsiranda ir dar viena nauja tema – kritiko profesija.

A. Kaminskaitė rašo apie dramos teatrą, šiuolaikinį šokį ir cirką, jos publikacijas galima rasti portaluose 15min.lt, menufaktura.lt, „7 meno dienos“, dance.lt, leidiniuose „Nemunas“, „Kultūros barai“.

„Teksto raktas“ Aušrai Kaminskaitei bus įteiktas sausio mėnesį. Tuomet Scenos meno kritikų asociacija

paskelbs dar vieną laureatą, kuriam įteiks „Meno raktą“ – šį apdovanojimą gali pelnyti menininkas arba

vadybininkas, sukūręs scenos meno reiškinį.

Laureatus renka vertinimo komisija, kurią sudaro jos pirmininkė profesorė Ramunė Marcinkevičiūtė, menotyrininkas, šokio kritikas Helmutas Šabasevičius, teatrologė Rasa Vasinauskaitė, teatro kritikai

Milda Brukštutė, Vaidas Jauniškis, Monika Jašinskaitė, Rūta Oginskaitė, Kamilė Žičkytė.

Naują apdovanojimą įsteigusi asociacija pažymi, kad teatro kritikams apdovanojimai iki šiol būdavo teikiami epizodiškai. Scenos meno kritikų asociacija, teikdama „Teksto raktą“, ketina kasmet vertinti teatro kritikus už įdomiausius metų darbus.

Scenos meno kritikų asociacija sukurta 2017 metais. Šiemet ji priimta į Tarptautinę teatro kritikų asociaciją – IATC.