Apdovanos Aleksandrą Metalnikovą
2018 m. ba­lan­džio 24 d., an­tra­die­nį, 11.30 val. Lie­tu­vos ru­sų dra­mos tea­tro (LRDT) ak­to­rei Alek­sand­rai Me­tal­ni­ko­vai Vil­niu­je bus įtei­kia­mas XIV ka­me­ri­nių spek­tak­lių fes­ti­va­lio Pa­ne­vė­žy­je Di­dy­sis pri­zas. Ak­to­rė gar­bin­gą ap­do­va­no­ji­mą pel­nė už prem­je­ri­nį mo­nos­pek­tak­lį „Vie­ni­šas žmo­gaus bal­sas“ (rež. Vla­di­mir Do­ron­dov) pa­gal Svet­la­nos Alek­si­je­vič kny­gą „Čer­no­by­lio mal­da“.

Šį garbingą pereinamąjį prizą LRDT spektakliai laimi jau trečią kartą, tad nuo šiol šis apdovanojimas visam laikui liks Lietuvos rusų dramos teatre. Festivalio rengėjai apdovanojimą A. Metalnikovai iškilmingai įteiks Rusų dramos teatre (J. Basanavičiaus g. 13). Maloniai kviečiame dalyvauti žiniasklaidos atstovus.

Š.m. balandžio 6–15 d. festivalyje Panevėžyje parodyti devyni įvairių Lietuvos teatrų spektakliai.

Anksčiau kamerinių spektaklių festivalio prizą yra pelnę LRDT spektakliai – Jono Vaitkaus režisuotas „Atsitiktinis žmogus“ (2010 m.) ir kamerinis spektaklis „Natašos svajonė“ (rež. A. Storpirštis ir E. Kižaitė, 2017).

Tradicinis kamerinių spektaklių festivalis Panevėžio teatre „Menas“ kiekvieną pavasarį vyksta nuo 2005 metų. Ši teatro šventė kasmet sutraukia per 2000 teatro mylėtojų ir gerbėjų. Panevėžiečiams ir aplinkinio Aukštaitijos regiono gyventojams tai puiki proga per dvi savaites susipažinti su garsiais Lietuvos teatrų spektakliais, aktoriais, režisieriais.