Anė kėsinasi į mus, mes – į Anę
„Keis­ti da­ly­kai de­da­si Aš­me­nos gat­vė­je, Os­ka­ro Kor­šu­no­vo / Vil­niaus mies­to tea­tre“, – taip va­kar prem­je­rą pri­sta­tė tea­tra­lai. Šian­dien, ba­lan­džio 25 die­ną, čia pra­de­da­mas ro­dy­ti re­ži­sie­riaus O. Kor­šu­no­vo spek­tak­lis „Pa­si­kė­si­ni­mai į jos gy­ve­ni­mą“.

Paklaustas, kodėl pasirinko 1997 metais parašytą britų dramaturgo Martino Crimpo pjesę, režisierius juokavo: „Atėjo Anė ir prisakė kuo greičiau imtis pjesės.“ „Pasikėsinimus“ prieš keletą metų atrado jo mokiniai, studijavę Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje. Apie kūrinį priminė dėstytojui, paprašė, kad jis imtųsi pastatymo.

„Žmogaus patirtis nesusideda vien iš to, ką matėme ir patyrėme. Tai – kur kas daugiau: praeities analizė, nuojauta to, kas bus.“

„Su didžiausiu malonumu sutikau, nes jie – mano mokiniai, – pasakojo O. Koršunovas. – Antra, ši pjesė man visada buvo labai įdomi. Ją pastatyti sunku, ji atrodė beveik nepastatoma. Taip pat tai yra viena esminių XX amžiaus pabaigos ir XXI amžiaus pradžios pjesių, dariusių įtaką šiuolaikinei dramaturgijai. Manifestas, aprėpęs naujas temas ir aktualijas, suformavęs naują dramaturgijos kryptį, nuskambėjusią ne tik Didžiojoje Britanijoje, bet ir Vokietijoje, Rusijoje...“

Pasikėsinimai

Anksčiau, 2005 metais, šią M. Crimpo pjesę statė režisierius Cezaris Graužinis su „Cezario grupės“ aktoriais. Joje pasakojama, kaip reklama, viešieji ryšiai ir kitos masinės komunikacijos priemonės užgožia realybę bei pateikia daugybę jos interpretavimo būdų. Pjesės pradžioje veikėjai išklauso telefono atsakiklyje Anei paliktas žinutes ir pagal jas bando nuspėti, kas ta Anė?

Taura Kvietinskaitė / Alinos Ožič (LŽ) nuotrauka

„Anė – tokia mergina, kuri nesvajoja apie vaikus ir vyrą, negamina valgio ir nevaikšto į bažnyčią. Kitaip tariant, jai nebūdingas vokiškasis KKK – Kinder, Küche, Kirche – modelis, – sakė O. Koršunovas. – Keičiasi pasaulis, šiuolaikinė moteris, jos padėtis. Tokia yra ir Anė. Ją veikia virtuali realybė, internetinės įvairovės begalybė. Paradoksalu, bet kartu tai kuria ir Prokrusto lovą – rėmus, į kuriuos stengiamasi mus įsprausti.“

M. Crimpas savo pjesėje dar 1997 metais numatė šiuolaikinių technologijų įtaką žmogaus asmenybei. Režisierius ją perskaitė tuomet, dar vos pasirodžiusią. „Ji visada buvo su manimi, nešiojausi kišenėje. Džiaugiuosi, kad nepaskubėjau jos statyti, – svarstė O. Koršunovas. – Dabar pjesė suprantamesnė ir aktualesnė. Ji užčiuopia, kuo Anė dar taps ateityje. Galbūt – nauja mūsų išganytoja? O per tiek metų įvyko daug ir didelių pokyčių. Juos sekti, teatre atliepti vieną ar kitą aktualiją tiesiog nebeįmanoma. Norėdamas kalbėti apie dabartį, šio laikotarpio dvasią, teatras turi būti filosofiškas.“

1997 metų Martino Crimpo pjesę aktoriai surado studijuodami. Nuo tada kaskart grįždavo prie šio kūrinio / Alinos Ožič (LŽ) nuotrauka

Tragiškasis miuziklas

O. Koršunovas ir anksčiau yra statęs pagal šiuolaikinių britų dramaturgų (Marko Ravenhillo ir Sarah Kane) kūrybą. Jo repertuare – ne viena vokiečio Mariaus von Mayenburgo pjesė. Tačiau M. Crimpą statė pirmąkart.

Centre – „Auksinio scenos kryžiaus“ laureatė ir spektaklio dainų autorė Kamilė Petruškevičiūtė. / Alinos Ožič (LŽ) nuotrauka

„Pasikėsinimai į jos gyvenimą“ – sėkmingiausia M. Crimpo pjesė, išversta ir pastatyta daigiau kaip 20 šalių. Ją O. Koršunovo mokiniai pradėjo kurti prieš dvejus metus. „Nuo tada jie vis grįždavo prie pjesės. Buvo įvairių etapų ir nuovargio, bet Anė jų nepaleido, vis kėsinosi“, – pasakojo dėstytojas.

Spektaklyje vaidina jaunieji aktoriai Kamilė Petruškevičiūtė, Taura Kvietinskaitė, Žygimantė Elena Jakštaitė, Oskaras Vygonovskis, Artiomas Rybakovas, Aidas Jurgaitis ir Lukas Malinauskas.

„Anė nuolatos keičiasi, tačiau kada nors ji taps tuo, kas mus visus išgelbės“, - pranašavo Oskaras Koršunovas. / Alinos Ožič (LŽ) nuotrauka

Aktoriai griežia smuiku, skambina pianinu, dainuoja – toks Anės vidinės tragedijos ir miuziklo derinys. K. Petruškevičiūtė, kuri šiemet pelnė pirmąjį „Auksinį scenos kryžių“ už savo darbus teatre, yra ir muzikos bendraautorė. Spektaklyje skambės ne tik jos dainos, o ir DJ Katamaran (aktoriaus L. Malinausko) kompozicijos – įvairūs muzikos žanrai.

Ar taip sutapo, kad susirinkęs kursas – muzikalus? „Taip susiklostė. Kita vertus, daug dirbome. Svarbiausia, ko juos mokiau, – kūrybiškumas. Žmogaus patirtis nesusideda vien iš to, ką matėme ir patyrėme. Tai – kur kas daugiau: praeities analizė, nuojauta to, kas bus“, – mąstė O. Koršunovas.

Kas gi ta Anė

Prieš premjerą spektaklio režisierius teigė: „Anė – nuostabi ir tokia, kaip visos. Anė nuolatos keičiasi, tačiau kada nors ji taps tuo, kas mus visus išgelbės.“

Muzikalusis kursas: Aidas Jurgaitis ir Žygimantė Elena Jakštaitė. / Alinos Ožič (LŽ) nuotrauka

O aktorės dainavo: „Ji – paprasta merga.“ „Visi mes tapsime paprasti. Gelbėtojų visada buvo ieškoma. Tik tas išgelbėjimas dabar gali pasirodyti labai netikėtas. Kaip virtualus pasaulis, kurį siūlo šiuolaikinių technologijų kūrėjai, – sutiko O. Koršunovas ir pridūrė: – Kas gi yra Anė ir ar mes ją pažįstame? Anė esame tu, aš. Mes kėsinamės į Anę, o Anė – į mus.“