Aleksandras Vozbinas: „Kiekvienas menininkas – misionierius“
Vil­niaus ro­tu­šė­je ką tik ati­da­ry­ta ta­py­to­jo Alek­sand­ro Voz­bi­no par­oda, skir­ta dai­li­nin­ko 60-me­čiui. Ju­bi­lie­ji­nė­je par­odo­je apž­vel­gia­ma jo ta­py­bos re­trop­sek­ty­va – nuo anks­ty­vų­jų gro­tes­kiš­kų dar­bų iki šių die­nų eksp­re­si­jų. Par­oda veiks iki ko­vo 31 die­nos.

Jubiliejinei parodai atrinkęs 40 darbų tapytojas prisipažįsta, kad jam patinka modeliuoti situaciją iš linijų, spalvų ir plokštumų, taip atrandant kažką netikėto ir įdomaus: per spalvą prasideda neregimosios būties kelias į regimąjį pasaulį. Apmąstant nueitą kūrybinį kelią, dailininkas atvirauja: „Kiekvienas menininkas yra tam tikros rūšies misionierius. Kiekvienas neša savo kryžių. Stengiasi realizuoti savo vizijas, matymą, supratimą ir tikėjimą. Menininkai tai liudija darbais, dažnai ir gyvenimo būdu. Vieni būna labiau pamišę, kiti – racionalesni. Kūrėjai tiek nelaisvi ar laisvi, kiek yra priklausomi nuo to, kuo tiki ir kuria. Be tikėjimo nebūna meno“.

Akademikas Antanas Andrijauskas naujausiame A. Vozbino meno albume, apibūdindamas tapytojo nueitą kūrybinį kelią, taip apibūdina jo kūrybą: „A.Vozbinas peržengia ekspresionizmo estetikos nubrėžtas linijas ir pasuka savitu poetiniam siurealizmui ir lyrinei abstrakcijai artimu keliu. Būtent su plastinės kalbos ieškojimais siejasi pagrindiniai šio intelektualaus dailininko kūrybiniai laimėjimai ir svarus įnašas į dabartinę Lietuvos dailę. Šiuo metu tapytojas jau įžengė į brandžiausią kūrybinės evoliucijos tarpsnį, sukūrė savitą tapybos koncepciją ir įvaldė didžiulį individualios meninės raiškos priemonių arsenalą, kuris suteikia galimybę kalbėti savita, į nieką kitą nepanašia kalba“.

Menotyrininkas dr. Vidas Poškus, apibūdindamas A. Vozbino tapybą, retoriškai klausia: ar Vozbino tapyba yra aktuali? Ir čia pat pastebi, kad dailininkas yra visuomeniškai aktyvus pilietis (prisiminkime jo paties tekstus, replikas apie valstybėje vykstančius procesus). Anot V. Poškaus, tokia yra ir jo tapyba – ji veidrodiškai atspindi visų pirma mūsų visuomenės realijas. „Tereikia skaityti dailininko paveikslus... Vozbinas yra tapytojas koloristas. Egzistuoja tam tikri prigimtiniai, galbūt ilgamečiu darbu išgryninami jo spalviniai deriniai, mėgstami pigmentai. Vozbino spalvos, jų deriniai ir dariniai pasižymi vidiniu švytėjimu“, – sakė menotyrininkas.

A. Vozbinas gimė 1958 metų kovo 4 dieną Vilniuje. 1988 metais Lietuvos valstybiniame dailės institute baigė tapybą. Nuo 1990 metų Lietuvos dailininkų sąjungos narys. Dailės parodose dalyvauja jau daugiau kaip trisdešimt metų. Lietuvoje ir užsienyje surengė 40 personalinių ir dalyvavo daugiau negu 300 grupinių parodų.