Akvarelininkė leidžia spalvoms laisvai judėti
Pra­ncū­zų me­ni­nin­kės Rei­ne Ma­rie Pin­chon ak­va­re­lės pa­veiks­lai ku­pi­ni poe­ti­nės įtai­gos. Pats dai­li­nin­kės var­das tar­si pa­suf­le­ruo­ja ka­ra­liš­ką te­ma­ti­ką: „Rei­ne“ – iš­ver­tus iš pra­ncū­zų kal­bos reiš­kia ka­ra­lie­nę. Ga­li­ma sa­ky­ti, kad jos kū­ry­ba ati­tin­ka ti­tu­lą – yra ka­ra­liš­ka.

R. M. Pinchon darbai artimi Vakarų Europos ir Tolimųjų Rytų tapybos meno stiliui. Regis, kiekvienas tapytojos pasirinktas motyvas yra įkvėptas impresionizmo ir pagrįstas įspūdžio – atspindi akimirką, realybės nepastovumą, sustabdo judesį... Mėgstama autorės tema – peizažas. Į pirmą planą iškeliamas gamtos rūbas – krūmai ir šakos išryškina tam tikrą metų laiką, sukuriama atitinkama nuotaika. Virpanti, plonytė kontūro linja kompozicijai suteikia gyvumo pojūtį. Akvarelininkė išsikėlė užduotį – šviesa turi sukurti džiugią arba lyrišką nuotaiką, parodyti, koks yra nuostabus pasaulis. Beorė paveikslų erdvė tiesiog švyti, yra perregima. Toks lengvumas reikalingas tam, kad kuo geriau atskleisti erdvės gylį ir atspalvių mirgėjimą. Švelnus R. M. Pinchon paveikslų pasaulis tarsi moko mėgautis gamtos poezija, vertinti jos trapumą, – rašo Prancūzijos dienraštis „La Voix du Nord“.

Smalsi ir žingeidi

Tapytoja gimė 1947-aisiais, netrukus po Antrojo pasaulinio karo. Nuo pat ankstyvojo amžiaus buvo smalsi ir žingeidi. R. M. Pinchon – įvairiapusė asmenybė, turinti agronomės bei chemikės diplomus. Paskutinius trisdešimt metų savamokslė dailininkė pašventė akvarelės menui – jį propaguoja ne tik Prancūzijoje, bet ir pasaulyje. Užsidegusiai organizuoja kasmetinę parodą „Cercle Culturel de Margency“, vykstančią jos gimtajame mieste.

Prancūzijos akvarelės dailininkų draugijos narė daug važinėja po Prancūziją – veda meistriškumo pamokas, dalyvauja pleneruose. Yra išleidusi knygų apie akvarelės meną. Vienoje jų („Eaux et saisons“, 2011) galima pasimokyti tapybos technikos vandeniniais dažais – žingsnis po žingsnio. Skyriai sugrupuoti pagal temas, paaiškinami tapybos terminai. Knyga išleista prancūzų kalba, tačiau ir nemokančius prancūziškai meniškos dailininkės iliustracijos turėtų įkvėpti kūrybai.

Kitoje gausiai iliustruotoje knygoje („Light & Matter“, 2015) galima sužinoti apie ilgamečius dailininkės kūrybinius ieškojimus: koncentruojamasi į vaizdo atvaizdavimą, abstrakcijos metodą, spalvų kalbą. Šitokiu būdu autorė stengėsi atskleisti šviesos ir materijos tarpusavio sąveiką. Knyga išversta į anglų kalbą – po „Eaux et saisons“ sėkmės, nuspręsta naują kūrinį išleisti į tarptautinius vandenis.

Nuolat eksperimentuoja

R. M. Pinchon asmeninės parodos organizuojamos ne rečiau kaip kartą ar du kartus per metus, – ir visada sulaukia didelio žiūrovų susidomėjimo. Jos darbus noriai perka meno kolekcionieriai visame pasaulyje.

Tapytoja meistriškai įvaldžiusi akvarelinę techniką – smulkias grafiškas detales virtuoziškai jungia į besikeičiančios gamtos virsmus. Neapsiriboja tuo, ką šiandien yra pasiekusi, toliau kelia savo meistriškumo lygį. Akvarelinius dažus tapytoja kiekvieną kartą išnaudoja vis kitaip – nuolat eksperimentuoja. Pasitelkia ir išsamias savo chemijos žinias.

Subtilūs tonų, spalvų niuansai maloniai nuteikia. Stebina ir pats piešimo būdas: akvarelininkė purškia dažus vadinamaisiais dujų balionėliais. Taip išgaunamas lakumas, optinė judesio iliuzija, spalvinių dėmių persiliejimai.

Dailininkė nesitenkina įprastais kūrybos būdais, drąsiai brėžia naujas akvarelės slinkčių trajektorijas. Maišydama skaidrius pigmentus kartu su granuliuotais mineraliniais pigmentais, suformuoja papildomus efektus – kuria originalius, į niekieno kito nepanašius paveikslus.

Meno kritikai autorės paveiksluose įžvelgia ne tik lengvumą, spalvingumą bei eleganciją, bet ir išgirsta skambesį – tylią fleitos melodiją. Pasak jų, R. M. Pinchon įmaišydama į vandenį ir savo sielą leidžia spalvoms laisvai judėti, gimstantis jos viduje grožis išsilieja – taip sukuriamas svaiginantis kraštovaizdžio vaizdas. Tai esą stebuklinga akimirka – menininkas atskleidžia save.