Airijoje pradedamas filmuoti lietuviškas filmas
Jau ne­tru­kus Ai­ri­jo­je bus pra­dė­tas fil­muo­ti an­tra­sis re­ži­sie­rės Li­nos Lu­žy­tės vai­dy­bi­nis il­ga­me­tra­žis fil­mas „Pi­lis“, pa­sa­ko­jan­tis jau­trią iš Lie­tu­vos į Ai­ri­ją emig­ra­vu­sių Mo­ni­kos, jos ma­mos Jo­lan­tos ir mo­čiu­tės is­to­ri­ją. Jau­nos mer­gi­nos ti­kė­ji­mas ir ryž­tas siek­ti sva­jo­nės tap­ti dai­ni­nin­ke pa­keis vi­sų tri­jų mo­te­rų gy­ve­ni­mus sve­ti­mo­je ša­ly­je.

Jolantą filme suvaidins 2017 m. „Sidabrinę gervę“ už geriausią aktorės vaidmenį laimėjusi Gabija Jaraminaitė, močiutę – legendinė kino aktorė Jūratė Onaitytė, o Monikos vaidmuo atiteko kine pirmuosius žingsnius žengiančiai, žymaus Lietuvos kino ir teatro aktoriaus Jokūbo Bareikio dukrai Barborai Bareikytei.

„Pilis“ – pirmasis Lietuvos ir Airijos bendros gamybos filmas, kurį kartu vykdo Lietuvos kino gamybos kompanija „Artbox“ ir Airijos kino gamybos kompanija „Samson Films“. Prieš pradedant filmo gamybos darbus, filmo režisierė Lina Lužytė ir prodiuseriai Kęstutis Drazdauskas bei David Collins Lietuvos ambasadoje Dubline susitiko su Airijos lietuviais. Jie pirmieji galėjo susipažinti su artimiausiais filmo gamybos planais bei prisidėti prie jų įgyvendinimo.

Liepos pabaigoje filmavimo darbai persikels į Lietuvą, o žiūrovus „Pilis“ turėtų pasiekti 2019 m.