#VasarosKnyga: Bernardas Gailius mėgsta skaityti knygas, kurių niekas nežino
„Man la­bai pa­tin­ka skai­ty­ti ži­no­mų žmo­nių kny­gas, ku­rių nie­kas ne­ži­no. Vi­suo­met įdo­mu, ka­da kaž­ką to­kio at­ran­di. Da­bar kaip tik to­kiu at­ra­di­mu ir mė­gau­juo­si,“ – tei­gė is­to­ri­kas, po­li­ti­kos apž­val­gi­nin­kas bei kny­gų au­to­rius Ber­nar­das Gai­lius.

Rubrikoje „Vasaros Knyga“ šį kartą istorikas Bernardas Gailius. Čia galite rasti jau pasirodžiusias Austėjos Landsbergienės, Beatos Tiškevič, Gitano Nausėdos ir Miglės Anušauskaitės rekomendacijas.

– Kokia yra įsimintiniausia Jūsų pastaruoju metu skaityta knyga?

– Sunkus klausimas, pastaruoju metu pasitaikė daug įsimintinų knygų. Galbūt Winstono Churchillio parašyta jo tėvo biografija, „Lord Randolph Churchill“. Tai yra politiko biografija, kurią parašė kitas, dar garsesnis politikas. Be to juos sieja labai artimas ryšys – sūnaus knyga apie tėvą. Tai yra visą laiką įdomu. Taip pat – man atrodo, kad knygoje labai sėkmingai pavaizduotos nuolat pasikartojančios politiko gyvenimo situacijos, kuomet įvyksta konfliktai bei lūžiai. Labai įdomu stebėti, kaip per šimtus metų nesikeičia žmonių reakcijos į tam tikrus dalykus.

– Kokią knygą rekomenduotumėte su savimi pasiimti keliaujant ir kodėl ją verta paskaityti?

– Siūlyčiau atostogaujant pasiimti kurį nors romaną apie Džeimsą Bondą, perskaičius vieną norėsis perskaityti visus. Romanai apie Bondą – visai kitokia patirtis, nei filmai. Tikrai, jeigu neteko skaityti, rekomenduoju neatidėliotinai kurį nors paimti.

– Ką skaitote šiuo metu?

– O šiuo metu aš skaitau kitą Winstono Churchillio knygą, kuri vadinasi „Angliškai kalbančių tautų istorija“ (A History of the English Speaking Peoples). Tai – labai savotiškas kūrinys, kuomet politikas nusprendė parašyti istoriją ir tokią plačią istoriją, galingais potepiais, per tūkstantmečius pasakoja apie angliškai kalbančių tautų susiformavimą, iškilimą ir padėtį. Didžiulis, beveik niekam nežinomas keturių tomų veikalas. Man labai patinka skaityti žinomų žmonių knygas, kurių niekas nežino. Daug kas, aišku, žino Winstono Churchillio atsiminimus apie Antrąjį pasaulinį karą, bet vat kad jis dar parašė ir angliškai kalbančių tautų istoriją, žino daug mažiau. Visuomet įdomu, kada kažką tokio atrandi. Dabar kaip tik tokiu atradimu ir mėgaujuosi.