„Uždelsto veikimo Balakauskas“: nauja kompaktinė plokštelė „Erasmus“
„Už­dels­to vei­ki­mo Ba­la­kaus­kas“ – to­kia ga­lė­tų bū­ti re­tros­pek­ty­vi­nės kom­po­zi­to­riaus Os­val­do Ba­la­kaus­ko kū­ri­nių rink­ti­nės pa­an­traš­tė, ka­dan­gi nau­jau­sia­me jo mu­zi­kos al­bu­me – au­to­riaus sti­liaus in­ten­sy­vu­mą nu­žy­mė­ję XX am­žiaus 9–10 de­šimt­me­čių kū­ri­niai, iki šiol iš­tver­min­gai lau­kę pro­ver­žio.

Lietuvos muzikos informacijos centro išleistame leidinyje, kurio dizainą sukūrė dailininkas Jokūbas Jacovskis – penki kompozitoriaus kūriniai, turintys įvairių stilių bruožų: džiazo, postminimalizmo, elektroakustikos, net svetimos muzikos įtraukimo ir, žinoma, „Balakausko tonalumo“.

Darė įtaką kartai

Kompozitorius Osvaldas Balakauskas nuo XX amžiaus 8-ojo dešimtmečio vidurio įsitvirtino Lietuvos moderniosios muzikos priešakyje kaip vienas ryškiausių kūrėjų ir svariausių autoritetų, dariusių didžiulę įtaką ne vienai kompozitorių kartai. Nuo pat pradžių jis pasižymėjo nenormatyvine ir nepriklausoma kūrybine raiška anapus epochos dogmų, savo visuomenine ir profesine pozicija panėšėdamas į „erazmiško“ tipo asmenybes. Tam tikras jo muzikos keistumas ir dygumas – kartais ir tokios detalės, kaip paruošto fortepijono ar elektrifikuotos violončelės deformuotas skambesys arba apsukta magnetofono juosta su įrašytomis instrumentų partijomis – skleidė ypatingą naujumo ir laisvės pojūtį, tarsi pranešdami apie kitokios, nepriklausomos laikysenos galimybę.

Prieš 20 metų

Tačiau labiausiai šio albumo „erazmiškumą“ sustiprina svarbiausias leidinio kūrinys „Erasmus“, prieš 20 metų sukurtas žinant, kad premjerą atliks Markus Stockhausenas – išskirtinis muzikantas, nuo jaunystės laisvai nardantis tarp džiazo, avangardo ir klasikos. XX amžiaus vidurio vadinamosios trečiosios krypties džiazo improvizacijų ir akademinės kūrybos lydiniams artimą kūrinį šiam albumui specialiai įrašė trimitininkas Laurynas Lapė ir trombonininkas Jievaras Jasinskis, puikiai valdantys ir klasikinės, ir džiazo muzikos raiškos priemones, o neišlikusią elektroninę partiją iš naujo atkūrė muzikos komponavimą praktikuojantis muzikologas Linas Paulauskis.

Leidinyje „Erasmus“ – ir istorinis kūrinio „Do nata“ įrašas, kuriame alto partijas atlieka Donatas Katkus. Tai minimalistiškiausias O. Balakausko kūrinys, prieš 35 metus sukėlęs skandalą. Šiandieną sunku patikėti, kad tai buvo viena priešiškiausiai vietinės kultūros visuomenės sutiktų kompozicijų, išprovokavusių neramumus koncertų salėje dėl beatodairiško minimalizmo ir fonogramos panaudojimo per tikro garso muzikos koncertą.

Ilgai laukė premjeros

Labiausiai „uždelstas“ Balakausko albumo kūrinys – „Auletika-2“ fleitoms, mušamiesiems ir elektronikai, jis savo premjeros laukė 34 metus. Kompozicija buvo paruošta kaip elektroninė muzika Juknaičių sveikatingumo komplekso šviesų ir kvapų terapijos seansams, bet tąsyk atmesta kaip „pernelyg emociškai intensyvi“ ir iki šiol nebuvo žinoma. Pirminėje versijoje akustinių instrumentų partijas imitavo sintezatorius, o naujausiame įraše jas atliko muzikantai, tarp kurių aktyviausiai pasireiškė Marius Pupkovas, panaudojęs net penkių rūšių fleitas.