„Pilėnai“ keliauja į Ignaliną
Sau­sio 12 d. 17 val. Ig­na­li­nos kul­tū­ros ir spor­to cen­tre vyks iš­kil­min­gas Lais­vės gy­nė­jų die­nos mi­nė­ji­mas. 

Po minėjimo ignaliniečiams dovanojama naujai pastatyta nacionalinė V. Klovos opera „Pilėnai“, kurią perteiks ansamblis „Lietuva“.

Pagrindinius vaidmenis atlieka ilgamečiai ansamblio draugai, žymūs operos solistai – Liudas Mikalauskas, Ramūnas Urbietis, Arūnas Malikėnas, Tadas Girininkas ir kiti dainininkai. Muzikinę kalbą bei kovos dvasią sustiprina variniai Lietuvos kariuomenės orkestro pučiamųjų orkestro grupės sąskambiai (dirigentai Egidijus Kaveckas ir Egidijus Ališauskas).Kaip ir originalus operos siužetas, ši muzikinė drama pasakoja apie išdavystę, kurią patiria Pilėnų kunigaikštis Margiris. Savo įdukros Mirtos išduotas, Margiris su savo kariais narsiai kaunasi prieš kryžiuočius, tačiau priešo pajėgos pasirodo esą stipresnės. Nematydami vilties atsilaikyti ir suvokdami savo pralaimėjimą, Pilėnų gynėjai galiausiai patys pasirenka mirtį.