„Nepatogus kinas“ su palaikymo akcija Olehui Sencovui
Žmo­gaus tei­sių do­ku­men­ti­nių fil­mų fes­ti­va­lis ati­da­ry­tas fil­mu apie me­luo­jan­tį po­li­ti­ką, o ren­gi­nio sve­čiai iš­reiš­kė par­amą ne­tei­sė­tai ka­li­na­mam Ukrai­nos ki­no re­ži­sie­riui Ole­hui Sen­co­vui. 

Šiandien prasidėjęs festivalis vyks jau dvyliktą kartą ir iki spalio galo keliaus į dvylika Lietuvos miestų. Tradiciškai bilietas į filmą – auka nuo 1 cento.

Festivalio vykdomoji direktorė Justė Zavišaitė.

„Manome, jog mūsų visuomenė išaugo iš paauglio drabužių ir yra brandi bei pasirengusi pradėti spręsti įsisenėjusias problemas. „Nepatogaus kino“ filmų programa ir veiklomis siekiame prisidėti prie šio proceso, megzdami diskusijas apie smurtą, skurdą, priekabiavimą, dezinformaciją, laisvės ir saviraiškos varžymus,“ – sakė festivalio vykdomoji direktorė Justė Zavišaitė.

Iš archyvinės medžiagos sukurto festivalio atidarymo filmo „Waldheimo valsas“ (The Waldheim Watlz, rež. Ruth Bekermann) pagrindinis herojus – į Austrijos prezidentus kandidatuojantis buvęs Jungtinių Tautų generalinis sekretorius Kurtas Waldheimas. Jis bando nuslėpti į viešumą iškilusius praeities faktus apie jo dalyvavimą nacistinės politikos vykdyme. Žiūrovus atidarymo metu virtualiai pasveikinusi režisierė Ruth Beckermann pabrėžė šio filmo aktualumą šiandien.

Prieš užgęstant šviesoms susirinkusieji buvo pakviesti išreikšti paramą Olehui Sencovui. Ukrainietis kino režisierius yra neteisėtai kalinamas Rusijos kalėjime. Šiandien jis tęsia jau 137-ias dienas trunkantį bado streiką. O.Sencovas 2015-ais metais buvo festivalio garbės žiuri nariu, o šiais metais jis yra vienas Sacharovo premijos, teikiamos kovojantiems prieš priespaudą, neteisybę ir nepakantumą, nominanatas.

„Nepatogus kinas“ rodys ryškiausius pastarųjų metų dokumentinius filmus, rengs aktualias diskusijas, susitikimus su kino kūrėjais, edukacinius užsiėmimus, debatus ir atidarys parodą. Šių metų kertinėmis temomis pasirinkti informaciniai karai ir šiuolaikinis aktyvizmas, kurioms pristatyti bus skirtos specialiosios filmų programos. Siekiant, kad festivalio filmai būtų kuo prieinamesni visiems, dalis filmų bus pritaikyti kurtiesiems ir klausos negalią turintiems žiūrovams. O vienas išskirtinis Mindaugo Survilos dokumentikos „Sengirė“ seansas bus skirtas neregiams ir regos negalią turintiems žmonėms.

Kartu su Europos Parlamento biuru Lietuvoje organizuojama diskusija „XXI a. disidentai“ pakvies klausytojus susitikti su Rusijos disidentais – žurnaliste Jelena Milašina ir menininku Artiomu Loskutovu. Nacionalinėje M.Mažvydo bibliotekoje spalio 4 dieną bus atidaryta Sacharovo premijos trisdešimtmečiui skirta fotografijų paroda „Jie gina mūsų teises“.

„Nepatogus kinas“ vyks spalio 4 – 14 dienomis Vilniuje, o iki spalio 28 dienos keliaus po vienuolika Lietuvos miestų. Visa filmų programa ir bilietai: www.nepatoguskinas.lt