#MetųŽodis Naujiesiems artėjant: vytininkų ginčai su kalvelininkais
Vos iš­ni­rę iš Šmėk­li­nių prie­blan­dos (tie­sa, kai kam tai bu­vo Šiurp­nak­tis, o kai kam Pa­gau­gi­nės) Me­tų žo­džio ieš­ko­to­jai iš­gir­do si­nop­ti­kus pra­na­šau­jant apd­ra­bą ir su­pra­to: at­ei­na žie­ma. Ti­kros žie­mos dar be­veik ne­bu­vo, o apd­ra­bą Me­tų žo­džio rin­ki­mams spė­ta pa­siū­ly­ti ke­lis kar­tus – apie ją ra­šė ir An­ge­lė, ir Auš­ra, ir vi­sa Ža­ga­rės gim­na­zis­tų kla­sė.

Sezoninės, kultūrinės ir geografinės aktualijos

Juozo Erlicko metodu išsimatavus vargospūdį paaiškėjo: matuok nematavęs, algoritmas „toks gyvenimo ritmas, kai gyveni nuo algos iki algos“ (apie jį parašė Vytautas P.) nepasikeis. Ypač sunku tą algoritmą įveikti, kai aplink siaučia pirkligė (Žemynos pasiūlytas žodis pirkimo manijai apibūdinti). Pirkligė sparčiausiai plinta ten, kur viešpatauja nuolaidinė sąmonė „nuolaidų vaikymasis“ (kun. Ričardo Doveikos posakis iš interviu LRT radijui). Su šiomis ydomis raginta kovoti, prieš jas atsilaikyti: Ir nesakykime, kad mes negalime. Mes galime, – drąsino Ričardas Doveika.

Bet atsilaikymo ir laikymosi samprata šį rudenį smarkiai pasikeitė. Klausi žmogaus, kaip jis laikosi, o tas atsako: Laikausi kaip... Gedimino kalnas (naujoviška mandagumo formuluotė, pasiūlyta alytiškės Giedrės).

Suvargęs kalnas ir suaktualėjusios nuošliaužos nedavė ramybės Metų žodžio ieškotojams ir vėlyvą rudenį. Kai „Literatūros ir meno“ redakcija paskyrė Gedimino kalnui savo sugalvotą Šūdvabalio premiją, Metų posakių sąrašą papildė linkėjimas iš „laureato“ pristatomosios kalbos: Nepjauk grybo, Lietuva! Grybai čia ne šiaip sau. Pasirodo, išpjovus medžius ant kalno ėmė gausiai augti kelmučiai. Jei ir juos bus nutarta išpjauti, gero nelauk.

Metų žodžio ieškotojai aptiko, kad nuošliauža įsitaisė sinonimą velėnos vyniotinis. Taip ją pavadino menotyrininkė Agnė Narušytė savo komentare, skaitytame per LRT radiją:

Ilgokai už širmos persirenginėjusi Lukiškių aikštė pagaliau pasirodė publikai. Kitame prospekto gale nuo Gedimino kalno šlumštelėjo storas velėnos vyniotinis. Šie du įvykiai susiję tik laike, tačiau simboliškai. Juk abi vietas palietė ta pati tvarkdario ranka.

Užvirus ginčams dėl Lukiškių aikštėje planuojamo įrengti memorialo, į siūlymų sąrašus šlumštelėjo keletas naujų žodžių ir posakių. Susipriešinusius dviejų projektų šalininkus Romas Sadauskas-Kvietkevičius savo straipsnyje naujienų portale „delfi.lt“ pavadino vytininkais ir bunkerininkais. Aistė savo komentare patikslino: ne vytininkai prieš bunkerininkus (juk tikro bunkerio ten nebūsią), o vytininkai prieš kalvelininkus.

Paveldosaugininkams prabilus apie dar negirdėtus Lukiškių aikštės ypatumus, naują prasmę įgavo junginys vertingoji savybė. Pasirodė, kad Lukiškių aikštės vertingoji savybė yra jos lygumas. Nesutarimus dėl vertingojo lygumo žurnalistė Rasa apibendrino posakiu Neieškokite problemų lygioje vietoje.

Geografijos mokytojas Vytautas šias diskusijas susiejo su vienu mokinių savaip išsiaiškintu terminu: „Šiemet Lietuvoje 11 rudens mėnesių, šiemet vis dargana ir dar gana. Ir ne tik Eišiškių blynaukštėje.“ Mokinių sukurtas „terminas“ įkvėpė žurnalistę Rugilę: „Aš tai sakyčiau, kad čia dar tiktų ir žodis lygaikštė, ta lygi aikštė, kuri netoli blynaukštės.“

Valdžios ir visuomenės gyvenimas

Dėl visokių nesklandžiai vykstančių procesų dažnai kaltinami nelankstūs, postuose užsisėdėję vadovai – biurozaurai. Šis žodis į kandidatų sąrašą atkeliavo iš žurnalo IQ (nr. 4) viršelio antraštės. Metų žodžio paskyros socialiniame tinkle „Facebook“ komentaruose svarstyta, kad subiurozaurėja ne visi ilgamečiai vadovai, o prigimtiniu biurozaurizmu, deja, kartais pasižymi ir jauni.

Laimos manymu, Metų posakiu verta būti biurokratinio „atsimušinėjimo“ frazė nėra pinigų.

Biurozaurų patirtį savaip atspindėjo varėniškio Aloyzo Tendzegolskio aforizmai: Lavinkis, laviruok; Pinigas riedėdamas nevirsta; Korumpuotieji skęsta nebent vandenyje; Nesakyk tiesos: manyk, kad vis dar sovietmetis.

Nomeda kvietė renkant Metų žodį nepamiršti elitizmo „vadinamojo elito atstovų dominavimo“ ir bosuomenės „vadinamųjų bosų bendruomenės“ (žodis iš Kęstučio Šapokos straipsnio „Literatūroje ir mene“).

Gintaras Grajauskas kėlė, galima sakyti, Metų koalicijos klausimą:

Kas geriau:

1. Valdžioje mulkiai, visus aplinkui laikantys sukčiais.

2. ‎Valdžioje sukčiai, visus aplinkui laikantys mulkiais.

3. ‎Abiejų minėtųjų koalicija.

Kalėdoms artėjant vieni stebėjo vytininkų ir kalvelininkų ginčus, kitus užklupo pirkligės virusas, treti mąstė, kaip per šventes suartėti atotolio šeimoms. Terminą atotolio šeima 2006 m. pasiūlė sociologai Irena Juozeliūnienė ir Marius Povilas Šaulauskas. Terminas sklandus, specialistams tinkamas, bet taip norėtųsi, kad atotolio šeimų ir atotolio vaikų mūsų Lietuvoje būtų kuo mažiau, bent per didžiąsias šventes.

Madingybės, keistybės ir viena pranašystė

Metų žodžio ir Metų posakio ieškotojų akys krypo ir į kalbos madas ar kalbos įkyrybes.

Rimantas minėjo įvardyti „nusakyti, apibūdinti“, Algimantas – įtakoti „daryti įtaką“. Netrumpą žodžių įkyruolių sąrašą atsiuntė Valdas: patirti (patyrė traumą, patyrė pralaimėjimą vietoj susižeidė, pralaimėjo), atlikti (krepšininkas atliko metimą, dainininkas atliko dainą, orkestras atliko kūrinį vietoj (į)metė, padainavo, pagrojo), startuoti (startavo čempionatas, startuos projektas, startavo naujas teatro sezonas vietoj prasidėjo, prasidės), daryti (padarė darbą, padarė projektą, padarė vakarienę vietoj padirbo, suprojektavo, paruošė).

Povilas Girdenis šaipėsi iš madingo posakio mesti iššūkį, ypač trikdančio, kai juo pompastiškai apibūdinama paprasta kasdienė veikla. Tuos, kuriems iššūkiai mirtinai įkyrėjo, jis ragino į kiekvieną iššūkį atsakyti įtyliu.

Nomeda pastebėjo antraščių kūrėjų polinkį ieškoti skeletų spintoje (pagal anglų skeleton in the cupboard „slepiamas nemalonus, kompromituojantis dalykas“).

Jei būtų renkama keisčiausia metų antraštė, ko gero, į pirmąsias vietas galėtų taikyti portalo lrytas.lt antraštė, pastebėta Agnės: „Susigundė milžiniškomis nuolaidomis žaislams – kaina išdegino akis.“

Pakėlus akis nuo keistybių beliko pasitikėti Gintaro Grajausko pranašyste: Po mirties geri žmonės keliaus į rojų, blogi žmonės į pragarą, o durni į skaityklą.

Naminiai žodžiai ir posakiai

Visuomeninio gyvenimo reiškiniai atsispindi visos kalbinės bendruomenės kalboje, o pavieniai kalbos vartotojų kūriniai ar atradimai kartais sėkmingai plinta mažosiose kalbinėse bendruomenėse – šeimoje, klasėje, draugų, bendradarbių ar kaimynų būrelyje. Metų žodžio ir Metų posakio sąrašuose paskutines metų savaites kaip tik ir pagausėjo mažųjų kalbinių bendruomenių žodžių ir posakių.

Algirdas iš Platelių papasakojo apie savo mamos Stanislavos Pilibavičiūtės-Narmontienės žodį kiaulasubinis: Kiaulasubinis – tai toks žmogus, kuris įkyriai lenda į padorių žmonių draugiją, tikėdamasis ten gerai prisėsti, veltui užkąsti ir išgerti. Kiaulasubinių yra ir šiais laikais. Jie atkakliai siekia atsisėsti į kokį nors postą... Laiško autorius pasiūlė ir posakį: Lietuvai taip, kiaulasubiniams ne.

Savo šeimos vartojamą žodį banguotukas „greičio mažinimo kalnelis“ (žmonių dar vadinamą „gulinčiu policininku“) šmaikščiai pristatė Žydrė.

Lukis paskelbė vienos žodžių kūrėjos, „kuriai dar draudžiama naudotis feisbuku, [nes] per mažas gyvenimo stažas“ naujadarą vaikštelė „vaikų žaidimų aikštelė“.

Gita gyrė žodį vaikštukas, vartojamą žaidimo „Baltų žemės“ kūrėjų. Vaikštukais pavadintos šio stalo žaidimo figūrėlės. Beje, vaikštukas jau prieš keletą metų yra patekęs į Lietuvių kalbos instituto Naujažodžių duomenyną kiek kita reikšme – „šaškė“.

Savo mokinių sukurtais žodžiais komentaruose dalijosi mokytoja Ligita iš Kriukų: „Maniškiai per pertraukas pertraukauja, nes... pertrauka. Ilsėtųsi, jei būtų ilsėtuvė“; „O dar yra ledlaižis – saldainis.“ Jai antrino Jurgita: „O dar yra pliusyba ir minusyba.“

Dailininkė Herta Matulionytė-Burbienė pralinksmino Metų žodžio ieškotojus karikatūra, kurioje vaizduojama Paryžiaus katėdra – katedros chimera, ryjanti katę (kad būtų vaizdžiau – katėdrai iš gerklės kyšo ugniaspalvė uodega, o kita panašios spalvos katė greta jau pasirengusi sprukti).

Paprasti žodžiai ir posakiai, nepaprasti klausimai ir linkėjimai

Metų žodžio ir Metų posakio rinkimai – kaip ir visokie kitokie: ką išsirinksime, tą ir turėsime. Ne vienam siūlytojui atrodė, kad šiuose rinkimuose nereikia vaikytis naujybių. Gerieji ir svarbieji žodžiai – visada su mumis: meilė (siūlė Lina, Birutė L. ir Aldona), kalba (minėjo Aldona ir Birutė L.), Lietuva (rašė Birutė A.), ačiū (teikė Laima). Įprastais žodžiais virsta startuolis ir judumas (siūlė Aušra), patiktukas (minėjo Gintautas) – gal bus norinčių balsuoti ir už juos?

Kad ir kaip susiklostytų šie pirmą kartą Lietuvoje rengiami rinkimai, ramiai nuteikia siūlymas į Metų posakių sąrašą įtraukti gerai žinomą padrąsinimą: Nėra to blogo, kas neišeitų į gera (siūlo Lina ir Birutė A.).

Gal ir į gera visa tai išeis? Gal dairydamiesi Metų žodžio ir Metų posakio kiekvienas savaip atsakysime į kalbininkės Ritos Miliūnaitės iškeltą klausimą: Kada paskutinį kartą gėrėjotės savo gimtąja kalba? (Kretingiškei Aldonai atrodė, kad šis klausimas vertas Metų klausimo vardo.)

Galbūt šie rinkimai paskatins mus žvelgti į save ir savo darbus taip, kaip žvelgia Europos plaukimo čempionas Danas Rapšys: Auksas – Lietuvai, rezultatas – man

Gal išgirsime Vytauto Landsbergio raginimą „Lietuvos žiniose“: Nebjaurokit Tėvynės

O galbūt visus ateinančius jubiliejinius metus tyliai ir garsiai kartosime Liudo Mažylio linkėjimą, ištartą gruodžio 17 d. susitikime su palangiškiais: Švęskime Lietuvą, švęskime džiugiai, švęskime ilgai!

Balsavimas dėl Metų žodžio ir Metų posakio portale www.lzinios.lt prasidės jau greitai – 2018 m. sausio 10 d.

Ačiū visiems už siūlymus. Įdomių rinkimų!