„Lyg trumpam į kitą planetą“: Kazio Bradūno paroda ir užsklandos renginys
„Bra­dū­no me­no ko­lek­ci­jos par­oda Ka­siu­lio mu­zie­ju­je, nu­ei­ni ir lyg trum­pam į ki­tą pla­ne­tą, iš grei­tos kas­die­ny­bės“, – ap­si­lan­kiu­si poe­to Ka­zio Bra­dū­no me­no par­odo­je Vy­tau­to Ka­siu­lio mu­zie­ju­je džiu­gių emo­ci­jų ne­slė­pė ži­no­ma te­le­vi­zi­jos lai­dų ve­dė­ja Bea­ta Ni­chol­son. At­ei­nan­tį an­tra­die­nį (va­sa­rio 20 d.) ža­da­ma dar dau­giau: įvyks Ka­zio Bra­dū­no ir Mi­ka­lo­jaus Kons­tan­ti­no Čiur­lio­nio „su­si­ti­ki­mas“, į ku­rį kvie­čia­mi vi­si no­rin­tys. 

„Kada paskutinį kartą buvot kokioje parodoje?? Ar muziejuje? Aš tai tikrai einu per retai! Bet šiandien nuėjau ir vaikus nusitempiau ir labai rekomenduoju ir jums tempti vaikus ( beje, vaikams šimtmečio proga Dailės muziejai nemokamai ) vis tik, kokia palaima yra eiti į muziejus ir parodas, Bradūno meno kolekcijos paroda Kasiulio muziejuje, nueini ir lyg trumpam į kitą planetą, iš greitos kasdienybės“, – savo kuruojamoje socialinio tinklo paskyroje „Beatos virtuvė“ dar praėjusią savaitę įspūdžiais dalinosi Beata Nicholson.

„Praėjusiais metais susipažinau su Elena Bradūnaite – etnologė, fantastiška, įkvepianti asmenybė, čia jos kuruota, jos tėvo, kolekcijos paroda. Su ja interviu mano Žiemos žurnale, (būtinai paskaitykite, ji yra nuostabi) Ši paroda bus iki kovo pradžios, o man bilietą nupirko dukra (2 eurai) nes neturėjau grynų, geriausiai išleisti 2 eurai pasaulyje, eikit #bradūnas #menasYraMaistasSielai“, – kvietė apsilankyti Beata.

Kitą savaitę, antradienį (vasario 20 d.) organizatoriai kviečia aplankyti ne tik parodą, bet ir užsklandos renginį „Kazio Bradūno ir Mikalojaus Konstantino Čiurlionio susitikimas“. Renginys vyks 18 val. Vytauto Kasiulio dailės muziejuje (A. Goštauto g. 1, Vilnius).

Vakaro programoje aktorius Andrius Bialobžeskis skaitys eilėraščius iš Kazio Bradūno knygos „Sonatos ir Fugos, Susitikimai su Čiurlioniu“. Rokas Zubovas skambins Mikalojaus Konstantino Čiurlionio kūrinius. Kazio Bradūno dukra Elena Bradūnaitė-Aglinskienė pasidalins prisiminimais apie tėvo ryšį su menu. O po renginio folkloro ansamblis „Dijūta“ palinksmins svečius su dainomis.

Pati paroda „Kazio Bradūno meno pasaulis“ vyks iki kovo 4 d. Parodoje eksponuojami lietuvių išeivių dailininkų darbai iš Kazio Bradūno kolekcijos ir muziejaus fondų, o prie kūrinių – poeto Kazio Bradūno prierašai apie dailininkus ir jų kūrybą. Paroda – nepakartojama proga pažinti išeivijos dailės visą skerspjūvį.