„Išvarymas“ iš teatro keliasi į arenų scenas
Va­sa­rą prie įėji­mo į Lie­tu­vos na­cio­na­li­nio dra­mos tea­tro (LNDT) Di­džią­ją sa­lę pra­si­dės il­gai pla­nuo­tos pa­sta­to re­kons­truk­ci­jos dar­bai, tad šios sa­lės spek­tak­liai iš­ke­liau­ja į ki­tas ro­dy­mo vie­tas. Ma­žo­ji LNDT sa­lė veiks iki me­tų pa­bai­gos.

Rudenį suplanuoti du dideli LNDT turai. Mariaus Ivaškevičiaus „Išvarymas“ bus rodomas arenose, o Justino Marcinkevičiaus „Katedra“ leisis į atkurtos Lietuvos valstybės šimtmečiui skirtą turą.

Vilniečiai neturėtų jaustis apleisti, juos teatras skatina vykti žiūrėti spektaklių į kitus miestus ir taip geriau pažinti regionus.

Kaip informavo LNDT atstovai, Oskaro Koršunovo režisuotas „Išvarymas“ dėl sudėtingos scenografijos netelpantis į jokį kitą dramos teatrą, rugsėjo 29 ir 30 dienomis kviečia susitikti sostinės „Siemens“ arenoje, o gruodžio 15 ir 16 dienomis – Panevėžio „Cido“ arenoje. Lapkričio 16 ir 17 dienomis spektaklis bus rodomas Klaipėdos Žvejų rūmuose. Išankstiniai bilietai už specialią kainą – jau prekyboje. Spektaklyje vaidina Vytautas Anužis, Kęstutis Cicėnas, Gailė Butvilaitė, Marius Repšys, Martynas Nedzinskas, Elzė Gudavičiūtė, Toma Vaškevičiūtė, Oneida Kunsunga ir kiti.

Panašiu metu kitas O. Koršunovo režisuotas spektaklis „Katedra“, sukurtas pagal pakylėtą Just. Marcinkevičiaus tekstą, atkurtos Lietuvos valstybės šimtmečio proga bus rodomas Panevėžyje, Klaipėdoje, Alytuje ir Jonavoje. Šie miestai, pasak teatro atstovų, parinkti taip, kad iš bet kurio Lietuvos kampelio į spektaklį netektų ilgai važiuoti.

Bilietai į „Katedrą“, pasak LNDT atstovų, yra geriausia dovana valstybės šimtmečio proga, be to, vasarą išankstiniai bilietai parduodami už specialias kainas. Šis amžinuosius klausimus keliantis spektaklis spalio 10, 11 dienomis bus rodomas Alytaus kultūros ir komunikacijos centre, spalio 24 ir 25 dienomis – Klaipėdos žvejų rūmuose, lapkričio 9 ir 10 dienomis – Panevėžio bendruomenių rūmuose, lapkričio 23 dieną – Jonavos kultūros centre. Spektaklyje pagrindinį Lauryno vaidmenį kuria M. Repšys, taip pat vaidina Dainius Gavenonis, V. Anužis, T. Vaškevičiūtė, Darius Meškauskas, Saulius Bareikis ir kiti.

Keliaus dauguma Didžiojoje salėje rodomų spektaklių. „Štai rudenį vyks „Išvarymo“ ir „Katedros“ turai, o pavasarį lygiai taip pat keliaus kiti didieji LNDT spektakliai. Dėl rekonstrukcijos spektakliai bus rodomi kitokiu principu – neliks galimybės pamatyti kiekvieną jų kartą per mėnesį LNDT salėse. Spektakliai bus rodomi turais visoje Lietuvoje: 2–4 rodymai vienas po kito, bet tik kartą per metus. Suplanuotos ir intensyvios gastrolės užsienyje“, – sakė LNDT generalinis direktorius Martynas Budraitis.

Jei iki šiol toliau nuo Vilniaus gyvenantiems žiūrovams nebuvo progos pamatyti LNDT spektaklių, dėl rekonstrukcijos atsiranda palankios sąlygos – teatras atvyksta pas kitų miestų žiūrovus pats. Vilniečiai neturėtų jaustis apleisti, juos teatras skatina vykti žiūrėti spektaklių į kitus miestus ir taip geriau pažinti regionus.

Vykstant rekonstrukcijai, kūrybos procesas nesustos ir kitą sezoną bus rodomos spektaklių premjeros. Dauguma jų numatytos vienoje LNDT rezidencijų – Anykščių kultūros centre. Spalį Anykščiuose bus pristatytas garsaus norvegų choreografo ir režisieriaus Jo Stromgreno spektaklis apie Lietuvą „Durys“. Menininkas 2017 metų pavasarį surengė atranką ir jau ruošiasi repeticijoms su pasirinktais aktoriais. Anykščiuose suplanuota ir daugiau teatro premjerų. LNDT Mažoji salė iki 2018 metų pabaigos veiks įprastai.