„Griežynėje“ – muzikantai iš devynių šalių
Iš­girs­ti įvai­rių tau­tų liau­dies mu­zi­ką, iš­vys­ti tra­di­ci­nius jų ins­tru­men­tus bei su­si­pa­žin­ti su at­li­kė­jais, at­vyks­tan­čiais net iš de­vy­nių pa­sau­lio ša­lių, jau šį tre­čia­die­nį vil­nie­čius ir mies­to sve­čius pa­kvies tarp­tau­ti­nis ins­tru­men­ti­nio folk­lo­ro fes­ti­va­lis „Grie­žy­nė“. Fes­ti­va­lio prog­ra­mo­je – ne tik kon­cer­tai, bet ir ins­tru­men­tų, mu­zi­kan­tų fo­tog­ra­fi­jų par­odos, su­si­ti­ki­mai.

Tarptautinio instrumentinio folkloro festivalio „Griežynė“ atidarymą rugsėjo 5 dieną Vilniuje skelbs Daivos Klovienės fotografijų parodos „Griežynė – veidai, susitikimai“ atidarymas ir Lietuvos kompozitoriaus, folkloro atlikėjo Algirdo Klovos solo programa „Versmės tėkmė“ Vilniaus mokytojų namų svetainėje. A. Klovos sumanyta ir jo atliekama etnokultūrinė muzikinė programa paremta autentiškomis lietuvių liaudies melodijomis, jas derinant su folkloro, postfolkloro ir kitų stilių improvizacijos elementais.

Jono Bugailiškio, išradingo medžio drožėjo, skulptoriaus, liaudies instrumentų kūrėjo, pagamintomis kanklėmis, ragais ir būgnais muzikuoja ne vienas lietuvių bei užsienio folkloro ansamblis ar pavieniai atlikėjai. Jau ne pirmą kartą festivalio dalyviai svečiuosis jaukiose tautodailininko dirbtuvėse, įsikūrusiose Vilniaus senamiestyje (Aušros vartų g. 17). Meistras svečių lauks rugsėjo 6 dieną 15 val., o 18 val. visus kvies Peterburgo armonikininkų vakaras Vilniaus mokytojų namų svetainėje.

Festivalyje netruks ir kitų tautų muzikos – tradicines melodijas atliks instrumentinės muzikos grupė „Aypara“ iš Azerbaidžano, folkloro grupė „Kolisnija“ iš Baltarusijos, kapela „Wojciechowska“ iš Lenkijos, taip pat svečiai iš Latvijos, Estijos, Kinijos, Škotijos. Senąją Kretos liaudies muziką ir dabartines improvizacijas atliks Londone reziduojantis Kretos muzikos kolektyvas „Cretan Brioche“. Į festivalį atvyksta ir Vašingtone, JAV, gyvenantis lietuvių kilmės smuikininkas Dovydas (David) Pivoriunas, grojantis lietuvių, latvių, estų bei JAV tradicinę muziką – senųjų laikų, bliugrasą ir kt.

Šių metų "Griežynės" svečiai - ansamblis "Cretan Brioche" iš Graikijos.

Rugsėjo 7 dieną 18 val. Vilniaus mokytojų namuose vyks Didysis „Griežynės“ koncertas. Festivalio dalyviai demonstruos gražiausius savo repertuaro kūrinius – klausytojams tai puiki proga išgirsti ir pamatyti visus muzikantus drauge.

Rugsėjo 8–9 dienomis festivalio dalyviai svečiuosis Kernavėje, Širvintų ir Kauno rajonuose.

Festivalis „Griežynė“ – seniausias šio žanro renginys Baltijos rytiniame regione, rengiamas kas dveji metai. Siekdami supažindinti Lietuvos visuomenę su įvairių tautų liaudies muzikantais, instrumentais ir tradicine muzika, o svečiams pristatyti lietuvišką autentišką muzikavimo tradiciją, 1992 metais festivalį sumanė du instrumentinio folkloro entuziastai – A. Klova ir Arūnas Lunys. Visi festivalio renginiai yra nemokami.