„Canto Fiorito“ koncertuos prestižiniame Braitono senosios muzikos festivalyje
Se­no­sios mu­zi­kos an­samb­liai „Can­to Fio­ri­to“ (Lie­tu­va) ir „Mu­si­ca An­ti­qua Salz­burg“(Aus­tri­ja) tę­sia mu­zi­ki­nę ke­lio­nę po Eu­ro­pą – lap­kri­čio 3–4 d. spe­cia­liai par­eng­ta prog­ra­ma „Han­zos ke­lias: mu­zi­ki­nė ke­lio­nė po bend­rą pra­ei­tį“, ku­rio­je pri­sta­to­mi  XVI-XVII a. kom­po­zi­to­riai iš Han­zos ša­lių nuo Ang­li­jos iki Bal­ti­jos kraš­tų, bus at­lik­ta Jung­ti­nė­je Ka­ra­lys­tė­je, pres­ti­ži­nia­me Brai­to­no se­no­sios mu­zi­kos fes­ti­va­ly­je. 

Lapkričio 4 d. 19.30 val. koncerto šv. Martyno bažnyčioje (St. Martin’s Church) klausytojai išgirs renesanso polifoninės muzikos meistrų Williamo Byrdo, Thomaso Tallio, Orlando di Lasso, Jano Pieterszoono Sweelincko kūrinius, baroko seconda prattica kompozitorių Heinricho Schützo, Bartłomiejaus Pękielio, Tarquinio Merulos, o taip pat Venecijos polichoralinės tradicijos atstovų Hieronymo Praetoriuso ir Giovanni Battistos Cocciolos kūrybą. Penkis ansamblio Canto Fiorito“ dainininkų balsus lydės „Musica Antiqua Salzburg“ istoriniai pučiamieji instrumentai ir vargonų basso continuo.

„Rengdamas koncertines programas, paprastai aš koncentruojuosi į vieno kompozitoriaus ar stiliaus muziką, tačiau šį kartą man pavyko išrinkti „perlus“ iš iškiliausių Hanzos šalių kompozitorių kūrybos“, – sako projekto meno vadovas Rodrigo Calveyra.

Šalia koncerto vyks edukacinės ir auditorijos plėtros veiklos. Lapkričio 3 d. 13 val. Braitono Draugų susitikimų namuose (Friends‘ Meeting House) Rodrigo Calveyra skaitys paskaitą „ES ištakų beieškant: Hanzos kelias“. Prieš koncertą, lapkričio 4 d. 10. 30 val. Braitono apžvalgos bokšte BA i360 Tower „Canto Fiorito“ ir „Musica Antiqua Salzburg“ surengs „flash mob’o“ pasirodymą.

Koncerto metu bus rodoma video projekcija, kurioje kartu su XVI-XVII a. istoriniais Hanzos miestų vaizdais bus demonstruojami vaikų ir jaunimo, dalyvavusių meno konkurse ir kūrusių savo Hanzos miestą, piešiniai, atkeliavę iš įvairių Hanzos šalių mokyklų, tarp jų – iš lituanistinės mokyklos „Bitė“ (Londonas) ir lituanistinės ugdymo studijos „Jūra“ (Porstmutas).

„Hanzos kelias“ yra Europos Komisijos programų „Kūrybiška Europa“ ir „2018-ieji –

Europos kultūros paveldo metai“ projektas, remiamas Lietuvos kultūros tarybos. Projekto

partneris – Estijos muzikos vadybos kompanija „ERP Music“.

Braitono senosios muzikos festivalis rengiamas nuo 2003 metų ir kasmet skiriamas vis kitai temai, taip siekiant atrasti naują požiūrį į senąją muziką. 2018-ųjų metų tema – Didžiosios Britanijos ir Europos santykiai, pradedant Viduramžiais iki šių dienų.

Negalintys atvykti į koncertą kviečiami klausytis tiesioginės jo garso transliacijos per

nemokamą programėlę „ERP Live“ https://live.erpmusic.com.

Kiti „Hanzos kelio“ koncertai ir edukacinės veiklos numatyti 2018 m. lapkričio 25 d. Rygoje, Tarptautiniame J. S. Bacho kamerinės muzikos festivalyje ir lapkričio 28 d. Vienoje, Tarptautiniame muzikos festivalyje „Jeunesse“.