Viena #IdėjaLietuvai jau įgyvendinta: „bambaliniai“ ir „pašalpiniai“ rinkėjai
Šį mė­ne­sį šim­tai tūks­tan­čių Lie­tu­vos gy­ven­to­jų, au­gi­nan­čių vai­kus, ga­vo ma­žes­nius at­ly­gi­ni­mus. Nuo pro­fe­sio­na­lų vy­riau­sy­bės spren­di­mo nu­ken­tė­jo ir la­bai įdo­mi vi­suo­me­nės kla­sė – vi­du­ti­nes ar­ba aukš­tes­nes pa­ja­mas gau­nan­čios vie­ni­šos ma­mos. Ir nors sa­ky­ti kiek už­dir­bi šio­je ša­ly­je tam­pa dar la­biau ne­oru, nei at­skleis­ti tu­rė­tų ly­ti­nių par­tne­rių skai­čių, pa­skai­čiuo­kim, bro­liai Kur­miai.

Ir pakalbėkime, nes aš tikiu, kad tokia esu ne viena.

Viena auginu du vaikus. Kad jiems nieko netrūktų, sukuosi ne viename darbe.

Sakysit sveikinti, reikia, palaikom?

Bet, kad nelabai palaikote. Nes sąžiningai mokėjusi mokesčius, netekusi darbo sužinau, kad man nepriklauso jokios piniginės išmokos, nes... būgnų lazdelės... esu dieninio skyriaus studentė.

„Meskite universitetą, ir tuomet ateikite pas mus“, – paslaugiai šypsosi Darbo biržos konsultantė.

Mesti prestižine laikomą specialybę, kad galėčiau išmaitinti vaikus, arba gyventi iš pašalpų – dar kartą kartoju, – tai Darbo biržos konsultantės patarimas.

Dar prieš kelis mėnesius už savo darbą gaudama orų atlygį, turėjau ir orią man taikomą kompensaciją – PNPD. Tačiau naujuosius pradėjau ištiesta ranka, „lūžtančioje“ sistemoje maigydama mygtuką, kurio dėka turėjau pareikalauti vaiko pinigų.

Manęs niekas neklausė, ar aš noriu reikalauti iš valstybės paramos savo vaikams. Nes ne, aš nenoriu. Aš noriu dirbti ir uždirbti pinigus, kuriuos ir anksčiau skyriau savo vaikų oriai egzistencijai.

Sakote ne, ne pašalpinė, o „vaiko pinigai“ neturėtų būti lyginami su išmalda. Tačiau kaip čia taip gaunasi, kad net negalėdama pasirinkti, šiemet metus pradėjau susitraukusiu atlyginimu.

Ir šlykštus melas, kad vaiko pinigus pakrikštijus „vaiko pinigais“ bus užtikrinta, kad asocialūs tėvai jų nepragers.

Mano draugai, – vidurinioji klasė. Tai ne mistika, ji dar yra. Tai neblogus atlyginimus uždirbantys IT specialistai, dėstytojų, menininkų šeimos. Tai šeimos, kurios sau gali leisti turėti penkis vaikus, bet vos ryžtasi gimdyti po vieną, – neapsimoka, – argumentuoja.

Jei šalyje „neapsimoka“ gimdyti tėvams, kurie uždirba porą tūkstančių eurų, yra išsilavinę, kurie yra ne tik demokratijos, bet ir sveiko proto pagrindu? Neapsimoka vaikų turėti ir daktarams, mokytojams, muzikams, net ir su tais trisdešimt papildomų eurų. Jei „neapsimoka“ jiems, tai kam, tuomet, apsimoka?

Nes tie, kuriems „apsimoka“ gimdyti už papildomus trisdešimt eurų, vaikus gal kažkaip net išaugins, už pašalpas. Ir jie vieną dieną ateis prie balsadėžių, apsiblaususiomis nuo „bambalinio“ alaus, kurio vis dar neuždraudėte, akimis? Čia tokiai #IdėjaLietuvai?