Tikslūs terminai lietuvių kalbos negriauna
Dėl ter­mi­nų įsta­ty­mo įgy­ven­di­na­ma­sis tei­sės ak­tas ir poįs­ta­ty­mi­nis tei­sės ak­tas.

Sausio 29 d. Valstybinėje lietuvių kalbos komisijoje įvyko Terminologijos pakomisės posėdis dėl terminų įstatymo įgyvendinamasis teisės aktas ir poįstatyminis teisės aktas. Jame dalyvavo teisės mokslininkai Vytautas Sinkevičius (Mykolo Romerio universitetas), Haroldas Šinkūnas, Giedrė Lastauskienė (Vilniaus universitetas), Tomas Berkmanas (Vytauto Didžiojo universitetas), Dainius Žalimas (Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, Vilniaus universitetas), taip pat Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos atstovės Jurga Greičienė, Natalija Žilinskienė, Auksė Ruebens. Be Terminologijos pakomisės narių (Albinos Auksoriūtės, Astos Mitkevičienės, Jūratės Palionytės, Palmiros Zemlevičiūtės), į diskusiją įsitraukė ir Valstybinės lietuvių kalbos komisijos Žodyno, Gramatikos, rašybos ir skyrybos pakomisių narės (Rita Miliūnaitė, Daiva Murmulaitytė, Rasuolė Vladarskienė).

Posėdyje sutarta, kad terminai įstatymo įgyvendinamasis teisės aktas ir poįstatyminis teisės aktas įvardija dvi skirtingas sąvokas. Pirmąjį iš šių terminų – įstatymo įgyvendinamasis teisės aktas – ir jo apibrėžtį („norminis teisės aktas, kuriuo remiantis įgyvendinamos įstatyme įtvirtintos teisės normos“) prieš dešimtmetį pasiūlė Teisingumo ministerija. Šiame posėdyje išsiaiškinta, kad reikalingas ir terminas poįstatyminis teisės aktas, nes juo įvardijama kita sąvoka, rodanti teisės aktų hierarchiją – poįstatyminis teisės aktas yra žemesnės už įstatymą galios teisės aktas, bet juo nebūtinai įgyvendinamas kitas įstatymas, t. y. poįstatyminis teisės aktas gali būti visiškai savarankiškas.

Posėdžio dalyviai sutarė, kad greta Lietuvos Respublikos terminų banke skelbiamo aprobuoto termino įstatymo įgyvendinamasis teisės aktas turėtų būti apibrėžtas ir terminas poįstatyminis teisės aktas – teisės specialistai geranoriškai pažadėjo artimiausiu metu išdiskutuoti ir pasiūlyti Terminų bankui jo apibrėžtį.

Audrys Antanaitis yra Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininkas