Seimo medžioklių pramogos dėl azarto
Su­lig pa­va­sa­riu pa­bu­do ir val­dan­čių­jų pir­mykš­čiai ins­tink­tai – Sei­mo me­džiok­liai su Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­to pir­mi­nin­ku Kęs­tu­čiu Ma­žei­ka įre­gis­tra­vo Me­džiok­lės įsta­ty­mo pa­tai­sas, ku­rio­mis no­ri leis­ti Lie­tu­vo­je gy­vū­nus ga­la­by­ti nau­do­jant me­džiok­li­nius lan­kus.

Archajiškas, pirmykštės visuomenės medžioklės įrankis lankas – labiau skirtas žudyti gyvūnams savo malonumui, nei užsiimti selekcine medžiokle. Kai kuriose valstybėse komerciniais tikslais tokios medžioklės vyksta, tačiau jų pagrindinis tikslas – ne atrankinė medžioklė, kurios metu pirmiausia medžiojami fiziškai mažiau išsivystę ar ligoti laukiniai gyvūnai, o tiesiog žudymo instinktų tenkinimas.

Brakonieriavimo atvejų daugės ir dėl medžioklės su lanku specifikos. Medžioklė su lanku praktiškai negirdima aplinkiniams, o tai reiškia, kad tokių brakonierių nebus įmanoma sučiupti nusikaltimo vietoje.

Atstumas, kai šūvis iš lanko gali būti mirtinas, yra iš daugmaž trisdešimties metrų. Kitu atveju, jei atstumas bus didesnis, kils didžiulė rizika, kad gyvūnas tiesiog bus sužeistas, o ne nukautas. Medžiojant šautuvu, atlikus ne visai užtikrintą šūvį, išlieka galimybė antram greitam bandymui, tačiau medžiodamas su lanku tokios galimybės medžiotojas jau neturės. Sužeistas gyvūnas pasislėps miške ir, priklausomai nuo sužeidimo, kankinsis keletą parų, kol nugaiš. Įprastai tai vadinama žiauriu elgesiu su gyvūnu ir gali užtraukti baudžiamąją atsakomybę. Tačiau ne tuo atveju, jei tokia medžioklė bus įteisinta įstatymu.

Norint prisėlinti optimaliu 30 metrų atstumu iki gyvūno, reikia labai daug įgūdžių ir kantrybės. Daug treniruočių ne tik sėlinant, bet ir paleidžiant mirtiną šūvį. Labai įdomu, kaip tokios treniruotės vyks ir kiek nekaltų, apsiginti negalinčių gyvūnų reikės tokioms mirtinoms treniruotėms? O gal tiesiog nusipirkęs lanką kaip priedą gaus teisę žudyti, kliudyti, žaloti?

Teigiama, kad medžioklė su lanku yra brangesnė nei medžioklė šautuvu, tačiau tai – tik dar vienas įrodymas, jog medžioklę norima padaryti tik turtingųjų užsiėmimu. Medžioklę padarius neprieinamą mažiau uždirbantiems medžiotojams, daugės brakonieriavimo atvejų.

Brakonieriavimo atvejų daugės ir dėl medžioklės su lanku specifikos. Medžioklė su lanku praktiškai negirdima aplinkiniams, o tai reiškia, kad tokių brakonierių nebus įmanoma sučiupti nusikaltimo vietoje... Seimo nariai kalba apie modernias technologijas, kuriomis „ginkluoti“ aplinkosaugininkai galės užtikrinti teisės aktų laikymąsi, tačiau neužsimena, kad gyvosios gamtos inspektorių visoje Lietuvos teritorijoje yra vos šešiasdešimt. Gali turėti kokią tik nori įrangą, tačiau kai nėra žmogaus, ji taps bevertė.

Kol pseudožalieji registruoja kruvinus įstatymus, Aplinkos ministerija tyli. Suprantu, kad nėra kaip prieštarauti ministrui, kurio partijos kolegos diktuoja „žaliasias“ madas, tačiau džiaugiuosi buvusiais ministro Kęstučio Navicko kolegomis, kurie demonstruoja principingumą ir atvirai sako NE šiam žiauriam projektui. Prie jų prisidedu ir aš. Kviečiu visus neabejingus žmones pasirašyti tikrų aplinkosaugininkų parengtą peticiją prieš medžioklę su lankais.

Linas Jonauskas yra socialdemokratas, aplinkosaugininkas