Naumetis

Viešosiose erdvėse vis įžūliau siautėja klastažinės.

Fake news, jeigu kas nebemoka lietuviškai. Ginklas prieš smegenų likutį.

Toliau. Skleidžiantys klastažines priskirtini klastasklaidai. Ostankinai

ir nukvankinai. Yra vietinių, beje.

Šiukštu nepainioti su gerb. žiniasklaida. Ši tradiciškai privilegijuota,

jos peikti negalima, nebent jei esi valstietis ir pyksti dėl skriaudžiamo

brigadininko.Taipgi pagrįstai pyksti, jei žurnalistai nepagiria išmanių

reformų.

Šiaip tai savitas verslas lyg be kurliandiško ryšio su verslu, tik ne

visada lengva atskirti. Kaip ir žemės dalykuose. Turi daugumą – turi

viską. Kaip su ukazais, kuriuos pavadinai įstatymais, besukilojai rankutes

ir šventa. Kremlius.

O kol yra, kaip yra, klastasklaida atėjo panaikinti žiniasklaidos. (Tai bausmė

už laisvę nuo sąžinės). Nebeatskirdamas kabinsi viską ant tos pačios

vinies lietuviškoje valsčiaus tupykloje.

Tokia nūdienė klastasklaidos pergalė – tai laikmečio žymė nors vis galvoju,

kuo skiriasi laikmetis nuo metlaikio. Naumetis – jau skiriasi. Tai naujieji mūs

laikai. Vadų kritikavimas tik patvirtina, kad vadai teisūs. Juos kritikuoja

susimokę nenaudėliai. Rusijoje, Amerikoje , Lietuvoje. Vadų mylėtojus toks

matymas tenkina. Bet nenukrypkim nuo linijos.

Smegenų likutį teks totaliai atjungti. Kliausimės paveikslėliais. Ir pagonių

laužais, berods. Turi kolūkio taryboj daugumą – proto nereikia.

Taip žengia būties lengvumas.