Kreivų veidrodžių karalystė
Lie­tu­vos val­džia pa­pras­tai vi­sa­da sa­ko, kad kri­zė mums įta­kos ne­tu­rės. Vi­sa­da įvyks­ta prieš­in­gai ir tas ne­rei­ka­lin­gas ra­mi­ni­mas tik pa­di­di­na nuo­sto­lius ku­rių ga­li­ma iš­veng­ti.

Dabar vėl kartojama kad bankinė krizė Latvijoje neturės įtakos Lietuvos ekonomikai. Bet tai yra netiesa. Latvija yra vienas didžiausių Lietuvos prekybos partnerių ir Europos centrinio banko sprendimas apriboti ABLV banko mokėjimų dydį reiškia, kad įmonės kurios ten turi sąskaitas turės likvidumo problemų, banko indėliai sudarė apie 3 mlrd eurų. Tai yra gali vėluoti pervedimai už atliktus darbus ir paslaugas. Jei ten turi sąskaitas Lietuvos įmonės, tai įtaka bus tiesioginė, jei sąskaitas turi mūsų įmonių prekybos parneriai įtaka bus netiesioginė. Padidės pinigų poreikis Lietuvos bankuose. Finansų krizė veikia kaip sniego lavina, pradžioje krenta nedidelis sniego kiekis jis sujudina visą pakraštį ir išplinta apimdamas vis didesnius plotus.

Bet kuriuo atveju tiek Lietuvos valdžiai tiek verslui reikia atidžiai stebėti finansų rinkos darbą ir kurį laiką turėti sąskaitose didesnį kiekį grynų pinigų netikėtumams sušvelninti.

Kiek laiko truks apribojimų taikymas Latvijos bankui sunku pasakyti, priklauso nuo to kokia yra bendra banko būklė ir nuo to iš ko jis užsidirbdavo pinigus. Jei pinigų plovimo operacijos turėjo nemažą įtaką gaunamoms pajamoms, kuo bankas JAV priežiūros institucijų kaltinamas, tai jo veiklos pertvarka gali užtrukti. Jei tai buvo tik atskiri prasižengimai, tai banko veiklą tikriausiai pavyktų atstatyti greitai.

Kadangi bankinių krizių buvo ir anksčiau, tai dauguma įmonių turi sąskaitas keliuose bankuose ir yra pasiruošusios netikėtumams. Pasiruošusios ir bankų priežiūros institucijos, ES yra sukūrusi net visą sistemą bankų krizių sprendimui. Bet ji daugiausia skirta didelių ES bankų, taip vadinamų sisteminių bankų, problemų valdymui . Latvijos bankas yra per mažas kad jo darbas būtų vertinamas pagal kaip ES sisteminio banko darbas, tad krizę turės spręsti Latvijos finansų priežiūros institucijos ir Vyriausybė.

Bet kuriuo atveju tiek Lietuvos valdžiai tiek verslui reikia atidžiai stebėti finansų rinkos darbą ir kurį laiką turėti sąskaitose didesnį kiekį grynų pinigų netikėtumams sušvelninti.

Margarita Starkevičiūtė yra ekonomistė, finansų ekspertė, Europos Parlamento narė