Kodėl leidžiame griauti Lietuvos įvaizdį dirbtinai išpūstais litrais?
Yra to­kia se­na pa­tar­lė – „Žo­dis žvirb­liu iš­skren­da, ta­čiau jau­čiu su­grįž­ta“. Pri­si­mi­niau ją pa­ma­čiu­si nau­jie­ną, kad Lie­tu­va pa­te­ko į ne­svei­kiau­sių pa­sau­lio ša­lių 10-tu­ką. Prie­žas­tis, ko­dėl mū­sų ša­lis at­si­dū­rė šia­me liūd­na­me są­ra­še, pa­pras­ta: me­la­gin­ga in­for­ma­ci­ja, kad ge­ria­me dau­giau už vi­sų ki­tų są­ra­še esan­čių ša­lių gy­ven­to­jus – ne­va kiek­vie­nas lie­tu­vis vi­du­ti­niš­kai su­var­to­ja 18,2 li­tro al­ko­ho­lio per me­tus. Ta­čiau šie duo­me­nys nė­ra pa­grįs­ti jo­kiais skai­čia­vi­mais, o rea­li sta­tis­ti­ka ro­do, kad kiek­vie­nam Lie­tu­vos gy­ven­to­jai ten­ka tik apie 12 li­trų al­ko­ho­lio.

Pasaulio sveikatos organizacijai (PSO) praėjusį pavasarį paskelbus, kad kiekvienas šalies gyventojas išgeria daugiau nei 18 litrų alkoholio, lietuviai suprato, kad yra neteisėtai apšaukiami didžiausiais alkoholikais. Tuo metu PSO atstovė Lietuvoje paaiškino, kad tai tebuvo prognozė, sudaryta remiantis 2013–2014 m. duomenimis.

Prognozė nepasitvirtino. Statistika rodo, kad alkoholio suvartojimas Lietuvoje mažėja jau penkerius metus iš eilės.

Prognozė nepasitvirtino. Statistika rodo, kad alkoholio suvartojimas Lietuvoje mažėja jau penkerius metus iš eilės. Maža to, Statistikos departamentas pateikia skaičius, skelbiančius, kad 2016 m. kiekvienam vyresniam nei 15 m. amžiaus lietuviui teko apie 13,2 l. Tą patvirtina ir Valstybinės mokesčių inspekcijos turimi į rinką išleisto alkoholio duomenys. Iš šio skaičiaus atėmus 10–15 proc. kritimą pernai, gausime apie 11,5 l vienam gyventojui. Jei prie šių duomenų pridėsime šešėlį, kuris, anot PSO, sudaro apie 7,8 proc., t. y. apie 0,9 l vienam asmeniui, gausime, kad kiekvienas iš mūsų išgeriame apie 12,4 l. Ir dar nereikėtų pamiršti atimti Lietuvos emigrantų išvežamo kiekio – greičiausiai nė 12 litrų neliktų.

12 nėra net arti PSO deklaruojamų 18,2. Tačiau pastarojo skaičiaus, menkinančio mūsų šalies įvaizdį pasaulyje, deja, niekas oficialiai nepaneigia. Ir ką tai reiškia?

Tai reiškia tiesioginę žalą Lietuvai.

Užuot pasauliui prisistatę kaip moderni, sparčiai tobulėjanti šalis, galinti pasigirti ne tik greičiausiu internetu, bet ir nuostabia gamta, didinga istorija bei kultūriniu paveldu, mes patys skleidžiame niekuo nepagrįstą mūsų šalį juodinančią žinią.

Įsivaizduokite – esate užsienio turistas, ieškantis patrauklios šalies savo atostogoms. Kaip vertintumėte galimybę poilsiauti valstybėje, kuri įvardijama kaip didžiausių girtuoklių šalis? Ar norėsite į tokią šalį atvykti? Vargu.

Užuot pasauliui prisistatę kaip moderni, sparčiai tobulėjanti šalis, mes patys skleidžiame niekuo nepagrįstą mūsų šalį juodinančią žinią.

Jei esate investuotojas, išgirdęs apie itin didelį alkoholizmo lygį, manysite, kad tokia šalis užstrigusi sovietmetyje ir neturi jokio potencialo.

Labai gaila, nes mūsų šalis praranda ne tik investicijas, bet ir gerą vardą. Štai taip nepamatuotas skaičius, išsprūdęs lengvai tarsi paukštelis, sugrįžta viską savo kelyje naikinančia jėga.

Evalda Šiškauskienė yra Lietuvos viešbučių ir restoranų asociacijos prezidentė