Klausimėliai seminaristams

Ar buvusi sovietija yra tik „buvusi“?

Toli gražu ne.

Smegenyse to užkrato gausiai gausu, jis net legitimuojasi, mėgina įsitvirtinti. Ką gi, buvo ir tokia Lietuva. Pripažinkim jos buvimo faktą ir mažiau pabrėžkim vykusį tyčinį, smurtinį laisvosios Lietuvos naikinimą, tapatybės nuodijimą, tikrąjį totalinį sovietizacijos karą. Bus lengviau, bent kai kam.

Jeigu tauta buvo pasmerkta dvasiškai ir moraliai išnykti – ar tai ne lėtinis genocidas?

Jeigu tai tęsiasi naujomis aplinkybėmis, nužmogėjimo ir materializmo pažeistai tautai ilgai neišsigydant, ar tai ne tolydinis karas? Prieš Lietuvą, pavyzdžiui.

Tai kokia „taika“ taip vaikiškai džiaugiamės, kol budeliai rausia ketvirtąją tranšėją ištisoms tautoms? Anot jų, kaip ir seniau, nevertoms gyventi.