Futbolas komentatorių lūpomis
Šių me­tų Pa­sau­lio fut­bo­lo čem­pio­na­tą ko­men­tuo­ja ne­įp­ras­tai di­de­lis bū­rys ko­men­ta­to­rių. Kal­bos ins­pek­ci­ja ti­kri­no Pa­uliaus Ja­ke­lio, Ne­ri­jaus Kes­mi­no, Taut­vy­do Meš­ko­nio, Ry­čio Vyš­niaus­ko ir Mak­si­mo Vo­je­vo­di­no ko­men­tuo­ja­mas rung­ty­nes ir apž­val­gi­nes lai­das.

Mažiausiai gramatikos ir žodyno klaidų darė labiausiai patyrę komentatoriai Nerijus Kesminas ir Tautvydas Meškonis. Kitų nuvertinti irgi negalima – palyginti su kai kuriais ankstesniais čempionatais, ir jie klydo nedaug.

Viena didžiausių komentatorių daromų gramatikos klaidų – netaisyklingi junginiai su padalyviu. Kalbant apie to paties veikėjo (šiuo atveju – komandos) veiksmus reikalingas pusdalyvis: Portugalijos komanda gali sužaisti ir su minimalia persvara per arti neprisileidžiant (=neprisileisdama) savo oponentų; Portugalija ir Ispanija tarpusavio rungtynėse sužaidė 3:3, o žaidžiant (=žaisdamos) su kitais varžovais laimėjo. Junginys žaisti už būtų taisyklingas, jei būtų kalbama apie kito sportininko pavadavimą, bet žaidimo komandoje reikšme – vengtinas: už šį klubą (=šiame klube) jis yra žaidęs labai daug rungtynių. Netaisyklingai komentatorių buvo pavartotas vietininkas eigoje, kilmininkas su veiksmažodžiu prieiti: tokių dalykų atsiranda stambaus turnyro eigoje (=stambaus turnyro metu; stambiame turnyre); bus prieita išvados (=prieita prie išvados; prieita išvada).

Kai kuriuos komentatorius klaidino žodžių dėkingas, priduoti, pasijungti reikšmės: pirmasis turas nedėkingas (=nepalankus) favoritams; priduoda (=prideda) prieskonių rungtynėms; labiausiai nusiteikęs pasijungti prie puolamųjų veiksmų (=prisijungti prie puolamųjų veiksmų; įsitraukti į puolimą).

Buvo ir keistų, atsitiktinių, junginių, kurių anksčiau net neteko girdėti: vartininkas labai piktas komandos draugo veiksmais (=dėl komandos draugo veiksmų); susirenka (=pasiima) antrą kamuolį; Lingardui, kuris buvo teisingai išsidėstęs (=užėmęs tinkamą padėtį).