Dėmesio kalbai stokoja ir informacinės laidos
In­for­ma­ci­nės lai­dos daž­niau­siai iš­sis­ki­ria dė­me­siu kal­bai – jų ve­dė­jai pa­pras­tai pa­si­žy­mi ge­ra tar­ti­mi, aiš­kia ar­ti­ku­lia­ci­ja, iš­ma­no kir­čia­vi­mo tai­syk­les, su­tvar­ko­ma ir re­por­ta­žų kal­ba. Vis dėl­to Kal­bos ins­pek­ci­jos ti­kri­ni­mo re­zul­ta­tai ro­do, kad dė­me­sio kal­bai ir šio­se lai­do­se ne vi­sa­da pa­kan­ka.

Geriausios ir vėl LRT televizijos laidos. Tik vieno vakaro sporto naujienose buvo klaidų. Akivaizdu, kad medžiaga gauta paskutinę akimirką, nespėta teksto reikiamai sutvarkyti, todėl žiūrovai išgirdo Gintarės Grikštaitės netaisyklingai vartojamą veiksmažodį praplaukti (neteiktina reikšme) ir pareikalauti (junginį su netinkamu linksniu): labai gerai praplaukiau (=nuplaukiau; plaukiau); pareikalavo dviratininkę pasiaiškinti (=pareikalavo, kad dviratininkė pasiaiškintų).

Gana taisyklingos buvo LNK „Žinios“. Vienoje iš tikrintų laidų tik Aušra Šiaulytė reportaže pavartojo neteiktiną vertinį: nebuvo tiriama dar kažkokia tai (=kokia; kokia nors; kita) versija. Kitą vakarą klaidų buvo ne tik reportažuose. Laidos vedėja vedėja Lina Kairytė netaisyklingai sukirčiavo keletą žodžių, pavartojo padalyvį vietoj pusdalyvio įvardydama to paties asmens veiksmus: vyras nusprendė laukti ugniagesių kabant (=kabodamas) ant namo fasado.

Nedaug klaidų buvo ir „Lietuvos ryto“ televizijos informacinėse laidose. Didžiausios jų – „Reporterio“ vedėjo Andriaus Kavaliausko ne ta reikšme pavartotas veiksmažodis išpulti ir išverstame tekste likęs junginys kad su bendratimi tikslui reikšti: netikėtai išpuolusia (=atsiradusia) laisva diena lietuviai džiaugiasi; jei viską surašyti (=surašytum) Kalėdų Seneliui, jis tiek daug negalės atnešti.

TV3 televizija nesugeba susitvarkyti subtitrų. Ir vėl šmėžavo ne tik skyrybos, bet ir rašybos klaidos: grąsina (=grasina); jei paaiškės, kad akis sužeista ne pavojingai (=nepavojingai), už apžiūrą teks susimokėti; kas teikia asmens sveikatos priežiūros paslaugas, jai (=jei) įstaiga nedirba.

Rokas Petkevičius klaidų darė kalbėdamas apie kainas: kainos atpigs (=sumažės); naftos kainos muša (=viršija) metų rekordus, reportažų autoriai netaisyklingai pasakojo apie gaisrus ir kitas nelaimes: vaduoti mergaites (=mergaičių) sulėkė net ugniagesiai; nukentėjo vienas iš gesinti gaisrą (=gaisro) atvykusių ugniagesių; žala gamtai ne mažiau dvidešimties tūkstančių eurų (=ne mažiau kaip dvidešimt tūkstančių eurų). TV3 laidose itin daug buvo kirčiavimo klaidų.