Ant kalno mūrai
La­bai įsi­karš­čia­vę žmo­nės iš­si­duo­da. Ne­ju­čia pri­si­pa­žįs­ta.

Labai įsikarščiavę žmonės išsiduoda. Nejučia prisipažįsta.

Taip nūnai atsitiko Seimo daugumos valdytojui. Garantavo viešai už brolišką partiją, kad LRSDDPP (?) nebalsuos prieš naujos komisijos selektyviai politinei korupcijai tirti sudarymą, nes jiems „nėra ko bijoti“.

Čia iškart atminty atvejis, kai valdytojas kartu su savo kolūkiu balsavo prieš žemių nuosavybių tyrimo komisiją. Blokada kaip mūras ant kalno.

Kodėl? – dabar nušvito paaiškinimas, tiesiog prisipažinimas: turėjau ko bijoti.

Galėtų skaidriai susigėdęs jau pats registruoti žemių komisiją. Lietuvos sąjūdis siūlė priimti Žemės fondo viešumo įstatymą dar 2014 metais, kai nekurie tyri valstiečiai mėgino suktu referendumu išmušti Lietuvą iš Europos Sąjungos.

Čia juolab praverstų Seimo komisija.